Projekt
Utvecklingsprojekt - 84456

KASE Tietoverkot+: Tietoverkkojen laajentamisedellytysten selvitys Kaustisen seutukunnassa

Lestijärven kunta

30.11.2018 - 12.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on selvittää tietoverkon laajentamisen mahdollisuuksia Kaustisen seutukunnan maaseutumaisella alueella: saada alueelle oikea ja ajantasainen tieto potentiaalisista asiakkaista, tietoverkon laajentamistarpeista sekä kuituliittymien hankinnan esteistä. Hankkeen välillisinä tavoitteina on parantaa maaseudun tietoliikenneyhteyksiä, lisätä alueen kiinnostusta ja vetovoimaa asuinympäristönä sekä parantaa maaseudulla tapahtuvan yrittäjyyden ja työnteon edellytyksiä. Hankkeen toimenpiteitä ovat: 1. Kyselytutkimuksen toteuttaminen alueen asukkaille ja maaseutuyrityksille. Kyselyllä selvitetään tietoverkkoihin liittyvien tarpeiden alueellinen tilanne kuluttajien ja maaseutuyritysten ml. maatilojen osalta 2. Yhteenvetoraportin kokoaminen kyselyn tuloksista. Ulkopuolisen asiantuntijan suorittaman puhelinkyselyn tulokset sekä muilla tavoin saadut tulokset kootaan yhteen raporttiin. 3. Tiedottaminen ja viestintä. Kyselyistä tiedotetaan alueella julkisesti ja avoimesti erityisesti käynnistymisvaiheessa. Tiedottamisen tavoitteena on aktivoida kyselyihin osallistumista. Hankkeen toteuttaa Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta. Hankkeella on osa-aikainen projektipäällikkö ja projektityöntekijä sekä lisäksi hankitaan puhelinkyselyiden toteuttamiseen ulkopuolinen palveluntarjoaja. Lisäksi hankkeessa hankitaan tietoverkkoihin liittyvää tarvittavaa substanssiasiantuntemusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84456

Startdatum

30.11.2018

Slutdatum

12.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner