Hanke
Utvecklingsprojekt - 179527

Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi

Osuuskunta Viexpo

31.10.2021 - 30.05.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kasvua digikanavista - kohteena Ruotsi yritysryhmähankkeen tavoitteena on käynnistää ja kehittää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa toimivien yritysten vientiä Ruotsiin digitaalisia myyntikanavia hyödyntäen. Verkkokauppa ja digitaalisuus ovat muuttaneet sekä kuluttajien, että yritysasiakkaiden ostokäyttäytymistä, ei pelkästään koronapandemian myötä, vaan jo sitä ennen. Digitaaliset myyntikanavat mahdollistavat myös pienten suomalaisyritysten kansainvälistymismahdollisuudet ennennäkemättömällä tavalla. Menestyminen vaatii kuitenkin yrityksiltä oman vahvan tuote- ja/tai palvelukonseptin kehittämistä, yhteistyötä ja kilpailuedun määrätietoista rakentamista kohdemarkkinassa tunnistetun asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Tämän hankkeen avulla yritykset pääsevät suunnitelmallisesti kehittämään omaa osaamistaan ja siten edellytyksiään menestyä digitaalisissa myyntikanavissa Ruotsin markkinoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

179527

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
digitalisering
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt