Projekt
Utvecklingsprojekt - 93416

Kasvua viennistä

Osuuskunta Viexpo

01.04.2019 - 30.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa yritykset saavat konkreettista asiantuntija-apua liiketoimintansa laajentamiseksi hallitusti ulkomaan markkinoille. Hanke toteutetaan osittain koko ryhmälle sopivina yhteisinä valmennuksina ja yrityskohtaisina asiantuntijapalveluina. Hankkeen toimenpiteet ostetaan ostopalveluna asiantuntijaorganisaatioilta. Osuuskunta Viexpon asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana hankkeen toteuttamisessa. Viexpon asiantuntijat ohjaavat mukana olevia yrityksiä käyttämään myös muita julkisia yritypalveluita heille soveltuvin osin. Hankkeen tavoitteena on: Selvittää yrityksien tämänhetkiset valmiudet Tehdä selkeä suunnitelma toimenpiteistä, joilla saadaan vientitoiminta alkuun tai laajentumaan Saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n alueella

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93416

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

30.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner