Projekt
Utvecklingsprojekt - 15475

Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa

Pohjois-Savon Kylät ry

31.12.2015 - 04.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa -hankkeen tavoitteena on kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluiden tarpeiden kartoittaminen, uusien palveluiden synnyttäminen, uusien monipalvelumallien löytäminen kylätaloille, kyläpalveluiden tuotteistaminen ja tuottaminen sekä kyläturvallisuuden lisääminen, joko itse toimintaa tuottaen tai kumppanuuksien kautta. Hankkeessa kokeillaan erilaisia palvelujen järjestämisen malleja eri puolilla toiminta-aluetta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi. Maaseudun paikalliskeskuksissa ja kirkonkylillä synnytetään uutta asukastoimintaa. Maaseutuväestön äänen kuuleminen lisääntyy kasvattamalla kylien yhteenliittymien määrää ja tukemalla jo olemassa olevien yhteenliittymien toimintaa. Kylien yhteenliittymien kautta lisätään osallisuutta, kumppanuutta ja luodaan verkostoilla ja yhteistyöllä pohjaa vahvemmalle kylä- ja asukastoiminnalle koko maakunnan alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallistasolla kylä- ja asukasyhteisöissä toimivat yhdistykset. Toisena kohderyhmänä kumppanuuksien osalta ovat paikalliset yrittäjät, muut yhdistykset ja kunnat. Kolmantena kohderyhmänä ovat kunta- ja maakuntatasolla viranomaiset, päättäjät ja viranhaltijat. Hankkeen myötä pohjoissavolaiset kylät ja asuinalueet toimivat tiiviimmin yhdessä verkostomaisesti, jolloin Pohjois-Savon maaseudun kestävä aluerakenne turvataan. Hankkeen avulla luodaan kylä- ja lähipalvelumalleja, joilla pidetään Pohjois-Savon maaseutu jatkossakin asuttuna ja elinvoimaisena. Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan uusia asukkaita ja toimijoita mukaan kylien ja asuinalueiden kehittämistyöhön ja palvelutuotantoon. Hankkeen toteuttamiseen haetaan tukea maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen kehittäminen sekä tukee Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitetta Maaseudun kestävä aluerakenne.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15475

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

04.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner