Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 26013

Kemijärven kylät – investointihanke

Kemijärven kaupunki

30.04.2016 - 18.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kemijärven kaupunki on laaja käsittäen 28 kylää, joista kauimmaiset sijaitsevat jopa 50 kilometrin päässä kaupunkikeskuksesta. Kylien kehittäminen osana koko kaupunkikuvaa nähdään tärkeäksi. Syksyllä 2015 Kemijärven kyliltä kysyttiin kylien kehittämistarpeista. Näistä esille nousseista tarpeista on koottu kylien kehittämis- ja investointihankkeet, joiden pääasiallinen tavoite on kylien elinvoiman lisääminen. Pienillä kyläkohtaisilla täsmätoimilla voidaan saada paljon suurta aikaiseksi kyläläisten arjessa ja viihtyvyydessä. Hanke sisältää kehittämisosion, jossa mm. laaditaan pilottina kylälle laajaan näkemykseen perustuva kehittämissuunnitelma, tehdään palvelutarvekartoitus kylien sosiaali- ja kodinhoitopalveluista, laaditaan maisemanhoitosuunnitelmia kylien viihtyvyyden lisäämiseksi, edistetään kyliin muuttamista tontti- ja asuntotarjontakartoituksella ja markkinoidaan kyliä asuinpaikkana yhteisen kyläesitteen avulla. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä tutustumismatkan avulla. Investointiosio sisältää kyläkohtaisia yleishyödyllisiä viihtyvyyteen tähtääviä investointitarpeita; Tapionniemeen tehdään laituri, Luusuaan kylän yhteinen kokoontumispaikka kunnostamalla vanha mylly ja Räisälässä rakennetaan yhteiskäyttöön grillikota. Lisäksi parannetaan Suomunlinnan ja Juujärven seuraintalon käyttömahdollisuuksia pienten investointien avulla. Kehittämishankkeessa on noin puoliaikainen työntekijä 12 kk ajan ja hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka toimii sekä investointi- että kehittämishankkeen ohjausryhmänä. Investoinhankkeessa on varauduttu hallinnolliseen osaamiseen helpottamaan kylissä tapahtuvia kehittämistöitä

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

26013

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

18.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner