Hanke
Utvecklingsprojekt - 133530

KeMu – Miten toimii kestävä muuramelainen?

Innola ry

31.07.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

”Miten toimii kestävä muuramelainen? Miten se syö, liikkuu, kierrättää ja kohtelee ympäristöään?” Hankkeessa kehitetään nuorten projektitoiminnan kautta muuramelainen malli kestävästi toimivan ihmisen profiilista ja toimintatavoista; kuinka toimii kestävä muuramelainen. Hanke perustuu ympäristön ja luonnon kunnioittamiseen sekä toiminnanpaikkojen luomiseen nuorille, jotka kokevat edellä mainitut arvot omikseen. Tavoitteena hankkeessa on kasvattaa nuorten omistajuuden tunnetta omaan ympäristöön sekä vahvistaa pystyvyyden tunnetta omilla valinnoilla vaikuttamiseen Muuramen ja Säynätsalon alueella. Nuorten hankkeen aikana toteuttamien projektien myötä ymmärrys teemasta kasvaa koko kunnassa minkä lisäksi viihtyvyys paranee konkreettisten ympäristön hyväksi tehtyjen toimien ansiosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

133530

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

miljö
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt