Projekt
Utvecklingsprojekt - 75748

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 30.03.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena. Hanke tekee uudenlaisia kokeiluja ja avauksia ruokaketjun ja maaseudun toimijoiden aktivoimiseksi. Pääteemoina hankkeessa ovat kansainvälistyminen ja ruokamatkailu. Hankkeessa selvitetään keskisuomalaisten elintarvikeyritysten vientipotentiaalia ja kansainvälisille markkinoille suuntautumisen mahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan yritysten tilaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista lisäarvon tuottajana, erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on nostaa ruoka yhä vahvemmin osaksi matkailupalveluja sekä ylipäätään lisätä ruokaketjun toimijoiden ymmärrystä toisistaan ja toimintatavoistaan. Hankkeen tavoitteena on koordinoida toimialarajat ylittäviä yhteisiä tilaisuuksia, teemoina mm. elintarvikevienti. Ruokaketjun ja sen rajapintojen näkyvyyden lisäämiseksi koordinoidaan mm. Artesaaniruuan SM-kilpailut ja Amazing Keski-Suomi -tapahtuma. Lisäksi maakunnan ruokatuotetta tehdään tunnetuksi mm. lisättyä todellisuutta hyödyntävässä lähiruokakarnevaalissa. Tapahtumien tavoitteena on myös tuoda ajankohtaista tietoa (mm. tekoäly, ruoantuotannon uudet muodot) alueen ruokaketjun ja maaseudun toimijoiden tietoon, ja näin ollen parantaa alueen yritysten toimintamahdollisuuksia. Hankkeen aikana aloitetaan alueen ruokaketjun ja sen rajapintojen yhteinen brändityö, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on Keski-Suomen tunnettuuden lisääminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi ruokaketjun ja sen rajapintojen toimijoiden yhteisen tulevaisuustyön ja Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus -linjauspaperin kautta sitoutetaan toimijat jatkokehittämiseen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2019 - 31.3.2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75748

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

30.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner