Hanke
Utvecklingsprojekt - 157388

Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2021 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Value-hankkeen tarkoituksena on selvittää, voisiko vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja yrityksiin Keski-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun kansainvälistymistä. Hankkeen päätavoitteena on vapaaehtoismatkailun haasteiden, mahdollisuuksien ja toimintaympäristön asenteiden selvittäminen, sekä toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja aktivointi jatkokehittämiseen. Vapaaehtoismatkailu on matkailun muoto, jossa matkailija tekee vapaaehtoistyötä matkansa aikana. Vapaaehtoismatkailu on vaihtoehtoinen tapa yhdistää hyvän tekeminen, matkailun kulutuksen kompensointi ja arjesta irtautumisen tarve. Lisäksi Live like a local -trendi on edelleen vahvana matkailussa eli matkailija haluaa kokea vierailemansa kohteen paikallisasukkaan tavalla. Maaseudun yritykset, yksityiset ja yhteisöt voisivat hyötyä matkailijoista, jotka ruokaa ja majoitusta vastaan tulevat tekemään yhteiseksi hyväksi työtä, jota työnantaja ei esimerkiksi itse ehdi tehdä. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin, joissa tehdään selvitystyötä, järjestetään aktivointitilaisuuksia sekä viestitään eri kanavia hyödyntäen vapaaehtoismatkailun selvitystyön ja potentiaalisten toimijoiden keskusteluja. Lisäksi kootaan kiinnostuneet ja sitoutuneet toimijat workshop-tilaisuuksiin yhteiskehittämään suunnitelmaa vapaaehtoismatkailun pilotoinnista Keski-Suomessa. Työpaketti 1: Informatiiviset aktivointitilaisuudet ja kyläkohtaamiset Työpaketti 2: Workshop-työskentely ja jatkotoimenpiteiden yhteissuunnittelu Työpaketti 3: Käytäntöjen kehittämiseen sovellettava selvitystyö Hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry 1.5.2021-30.4.2022. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157388

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

aktivitetsturism
byaverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt