Projekt
Utvecklingsprojekt - 13963

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

MTK Häme ry

01.09.2015 - 04.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä-tiedonvälityshanke toteuttaa samannimistä hämäläisen ruokaketjun kehittämisstrategiaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hankeen tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta ruuantuotannosta, sen kestävyydestä ja merkityksestä alueella sekä viestiä suurelle yleisölle EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta ja tukien merkityksestä maataloudelle. Hanke lähentää ja vahvistaa erilaisin viestinnän keinoin ruuan tuottajien, jatkojalostajien ja kuluttajien sekä ruokatuotantoon vaikuttavien päättäjien suhdetta oman alueen ruokatuotantoon. Lisäksi hanke palvelee Hämeen ruokasektorin kehittäjien hanketoimintaa sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja välittää tietoa ruuantuotannon kehittämiseen käytettävissä olevista maaseutuohjelman välineistä maatalousyrittäjille. Hankkeen toiminta koostuu pääasiassa tiedotuksesta. Tiedotuksessa keskitytään erityisesti sähköiseen viestintään: laadukkaiden ja ajantasaisten nettisivujen ylläpitoon sekä sosiaaliseen mediaan. Hankkeessa järjestetään myös muutama suuri hämäläisen ruokaketjun markkinointitapahtuma sekä useampia infotilaisuuksia maatalousyrittäjille. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki alueen ruokaketjun toimijat eli alkutuottajat, jalostava teollisuus ja kuluttajat sekä kehittäjät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13963

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

04.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner