Hanke
Utvecklingsprojekt - 13963

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

MTK Häme ry

31.08.2015 - 04.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä-tiedonvälityshanke toteuttaa samannimistä hämäläisen ruokaketjun kehittämisstrategiaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hankeen tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta ruuantuotannosta, sen kestävyydestä ja merkityksestä alueella sekä viestiä suurelle yleisölle EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta ja tukien merkityksestä maataloudelle. Hanke lähentää ja vahvistaa erilaisin viestinnän keinoin ruuan tuottajien, jatkojalostajien ja kuluttajien sekä ruokatuotantoon vaikuttavien päättäjien suhdetta oman alueen ruokatuotantoon. Lisäksi hanke palvelee Hämeen ruokasektorin kehittäjien hanketoimintaa sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja välittää tietoa ruuantuotannon kehittämiseen käytettävissä olevista maaseutuohjelman välineistä maatalousyrittäjille. Hankkeen toiminta koostuu pääasiassa tiedotuksesta. Tiedotuksessa keskitytään erityisesti sähköiseen viestintään: laadukkaiden ja ajantasaisten nettisivujen ylläpitoon sekä sosiaaliseen mediaan. Hankkeessa järjestetään myös muutama suuri hämäläisen ruokaketjun markkinointitapahtuma sekä useampia infotilaisuuksia maatalousyrittäjille. Hankkeen kohderyhmää ovat kaikki alueen ruokaketjun toimijat eli alkutuottajat, jalostava teollisuus ja kuluttajat sekä kehittäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13963

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

04.03.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt