Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 85942

Kestävän kehityksen Kairala

Kairalan Kyläseura ry

05.05.2019 - 16.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella toteutetaan Kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä -hankkeessa tehtyä infrasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on kylän viihtyvyyden ja matkailullisen vetovoiman lisääminen rakentamalla yhtenäiset postilaatikkotelineet sekä kylän yhteiselle laavulle liiteri/biokäymälä. Rakennukset tehdään kunnioittaen kylän rakennusperinnettä, koska alue on valtakunnallisesti arvokasta maisemanhoitoaluetta. Hyödynsaajina ovat kyläläiset, lomalaiset sekä matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

85942

Aloituspäivämäärä

05.05.2019

Loppumispäivämäärä

16.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt