Hanke
Investering - 39281

”Kestävästi kehittyvät kylät” – ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut – teemahanke

Vaara-Karjalan Leader ry

28.02.2017 - 30.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kestävästi kehittyvät kylät - ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut - teemahanke keskittyy nimensä mukaisesti tarjoamaan investointimahdollisuuksia. Teemahankkeen avulla kannustetaan kehittämään tärkeiksi/merkittäviksi koettuja luonto- ja ympäristökohteita ja/tai investoimaan oman kylätalon/kokoontumispaikan energian käyttöön ja -lähteisiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeen perusajatuksena on ympäristön suojelu, luonnonvarojen ja energian säästäminen sekä pienten, paikallisten vapaa-ajan käyttöön tarkoitettujen alueiden parantaminen kestävällä tavalla. Hankkeen kautta pyritään lisäämään myös tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen. Teemahankkeen toteutusaika on 1.3.2017-31.1.2019.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

39281

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt