Projekt
Utvecklingsprojekt - 211949

Kestävien reittien sillat

Kolarin kunta

01.01.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kolarin kunta on tunnettu laajasta, monipuolisesta, luontoon perustuvasta eri käyttäjäryhmiä palvelevasta reitistöstä, joita on rakennettu vuosien varrella eri määrärahojen ja eri toimijoiden edesauttamana. Vuosien varrella reitistön eri rakenteet, reittipohjat ja toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja osin rapistuneet, ollen lähes täysin alkuperäisessä ulkomuodossaan. Kunta on yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa panostanut viime aikoina yhä enemmän reitistön tulevaisuuteen ja pyrkii suunnitelmalliseen työhön niin reitistön suunnittelun kuin rakentamisen ja kunnostamisen osalta. Reiteillä on moninaista historiallista, luonnonsuojelullista, taloudellista, arvoa, jota tulee pyrkiä vaalimaan erityisesti reittitöiden toteutuessa. Reiteillä tehdään paljon myös osin haastavia vesiylityksiä, joiden sillat ja rakennelmat alkavat olla paikoin haastavassa kunnossa. Reiteiltä on tunnistettu tarve niin sanotulle yleissiltasuunnitelmalle, jota muokkaamalla voidaan tehdä turvallinen, kestävä rakennelma eri vesistökohtien yli. Tässä hankkeessa kunta hankkii yleissiltasuunnitelman(t), jota voidaan hyödyntää laajasti eri reittiosuuksilla. Näin kestävä reittirakentaminen ja erityisesti ympäristö tulee huomioitua mahdollisimman tehokkaasti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211949

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner