Projekt
Utvecklingsprojekt - 193364

Kestävyyttä nurmesta

Luonnonvarakeskus

01.04.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kestävyyttä nurmesta -hankkeen tavoitteena on lisätä nurmenviljelyn kestävyyttä talouden ja ympäristön näkökulmasta huomioiden myös hiilensidonta. Hanke koostuu kuudesta toimenpidekokonaisuudesta (TPK): 1) Karjanlannan pitkäkestoiset vaikutukset, 2) Tulevaisuuden nurmilajit ja -lajikkeet nautakarjatuotannossa, 3) Mob-laidunkierto ja hiilisyötevaikutus maaperään, 4) Kestävä pellonkäytön tehostaminen ja vaihtoehtoinen käyttö karjatiloilla, 5) Tiedon jalkauttaminen ja 6) Hankkeen koordinointi. TPK 1:ssä selvitetään nurmen typpilannoitusvastetta ja ravinnehuuhtoumia pidennetyssä nurmikierrossa ja vuotuisen karjanlannankäytön kumulatiivisia vaikutuksia. TPK 2:ssa tutkitaan nurmikasvilajien, -lajikkeiden ja -seosten vaikutusta satoon, juuriston määrään ja profiileihin sekä hiilisyötteeseen, rehumailaslajikkeiden menestymistä hankealueella sekä kehitetään timoteilajikkeiden sulavuuden laskun mittausmenetelmiä. TPK 3:ssa luodaan Suomeen sovellettu toimintaohje harvennetun laidunkierron eli mob-laidunnuksen toteutuksesta sekä arvioidaan mob-laidunnuksen hiilisyötevaikutusta maaperään. TPK 4 tehostaa pellonkäyttöä kestävästi ja etsii vaihtoehtoisia viljelykasveja karjatiloille talouslaskelmien ja käytännön kokeilun kautta sekä tuo tietoa syysviljojen viljelymahdollisuuksista nautatiloille. Hankkeessa syntyvä tieto siirretään käytäntöön TPK 5:ssa pienryhmien, pilottitilatoiminnan ja monikanavaisen viestinnän kautta. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nurmea viljelevät karjatilalliset, mutta myös neuvontatyötä tekevät asiantuntijat, koulutus ja oppilaitokset, yritykset sekä virkamiehet. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke) ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Itä-Suomi. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä yksityisrahoittajina Yara Suomi Oy, Hankkija Oy ja Boreal Kasvinjalostus Oy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193364

Startdatum

01.04.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner