Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 172413

Keväjärven kyläverkkohanke

Osuuskunta Keväjärven kuitu

13.06.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Inarin kunnassa sijaitsevassa Keväjärven kylässä pyritään parantamaan merkittävästi tietoliikenneyhteyksiä vuonna 2021 käynnistyvän hankkeen toimesta. Kyseessä on investointihanke, joka sisältää myös tietoliikenneyhteyksien käytön kehittämistä ja edistämistä alueella. Hankkeen aikana Keväjärven kylään rakennetaan tietoliikenneverkko, joka toteutetaan valokuidulla. Tietoliikenneverkon rakentamisen toteuttaa Osuuskunta Keväjärven kuitu, joka hankkeen jälkeen hallinnoi ja ylläpitää valokuituverkkoa ja tuottaa kyläverkkopalveluja Keväjärven kylässä. Hankkeella parannetaan merkittävästi kohteena olevan kolttakylän tietoliikenneyhteyksiä ja siten edistetään alueen asukkaiden elinolosuhteita ja asuinviihtyvyyttä sekä turvataan alueella toimivien yritysten ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Hanke lisää myös alueen houkuttelevuutta sekä asuinpaikkana, että lomanvietto- ja matkailualueena sekä ylläpitää ja edistää kolttasaamelaisen kyläyhteisön elinvoimaisuutta sekä verkon antamin edellytyksin ylläpitää ja edistää uhanalaisten koltansaamen kielen ja kulttuurin elvytystyötä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta elvytysvaroista. Hankkeen toteutusaika on 14.06.2021-31.12.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

172413

Aloituspäivämäärä

13.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt