Hanke
Utvecklingsprojekt - 128939

KickCare – Luonto- ja eläinavusteinen toiminta yritysten menestyksen vauhdittajana

Vihdin kunta

30.04.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kickcare-yritysryhmähankkeessa luodaan luonto- ja eläinavusteisuutta hyödyntävä tuotekonsepti yritysasiakkaille sekä syvennetään mukana olevien yritysten välistä yhteistyötä ja kehitetään kunkin yrityksen omaa ydinosaamista. Hankkeeseen osallistuu 4 mikroyritystä: 2 Länsi-Uudenmaan ja 2 Kanta-Hämeen alueelta. Hanke toteutetaan vuosien 2020-2022 aikana. Yritysryhmän jäsenet toimivat kaikki green care -mallin mukaisten palveluiden parissa, joiden näemme olevan luonto- ja maaseutuympäristöissä tärkeä liiketoiminnan kasvualue. Eläin- ja luontoavusteiset palvelut ovat tutkitusti tuloksellisia jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena. Hanke tähtää siihen, että hankkeen jälkeen luonto- ja/tai eläinavusteinen palvelu työllistäisi yrityksiä kokoaikaisesti tai suuremmassa määrin kuin aikaisemmin. Yritykset ovat valikoituneet mukaan hankkeeseen, koska niiden perustana on luonto- ja eläinavusteinen toiminta, ne sijaitsevat alueellisesti lähellä toisiaan, yritysten toiminta ja osaaminen tukevat toisiaan ja yrityksillä on yhteinen kiinnostus tarjota palveluita yritysasiakkaille. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa mukana olevien yritysten liiketoimintaa, verkostoitua, kehittää uusi tuotekonsepti ja lisäkouluttautua. Hankkeen aikana syvennetään yritysten välistä yhteistyötä ja jo olemassa olevaa osaamista sekä vaihdetaan näkemyksiä uusien innovaatioiden luomiseksi. Lisäksi tavoitteena on luoda pilottihankkeen avulla yhteinen palvelumalli yrityksille, ja jokaiselle yritysryhmähankkeessa mukana olevalle yritykselle sopiva rooli tämän palvelumallin toteuttamisessa. Tämä sisältää seuraavat osatehtävät: 1)yhteisen työkalun/polun yritysasiakkaiden tavoittamiseksi ja sitouttamiseksi, 2) pilottihankkeen palvelutuotteen testaamiseksi sekä 3) eläin- ja luontoavusteisen työn vaikuttavuuden arviointia pilotin osalta ja oman mittarin validointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128939

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

green care
häst
produktutveckling
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt