Projekt
Utvecklingsprojekt - 91965

Kierrätystä kyliin

SaimaanVirta ry

01.09.2019 - 24.04.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella pyritään edistämään tekstiilijätevirtojen aktiivisempaa hyödyntämistä Etelä-Karjalan maaseutualueilla. Tekstiilivirrat pyritään hyödyntämään paikallisesti ja niiden kierrätykseen pyritään löytämään uusia ratkaisuja jo olemassa olevien verkostojen kautta sekä etsimällä uusia kumppaneita maaseutukylien asukkaista, yhteisöistä ja yrityksistä. Tavoitteena on luoda maaseutualueille tekstiilin keräys- ja hyödyntämismalli, jossa käyttöön kelpaamattomille eli poistoon tarkoitetuille tekstiilileille etsitään ensisijaisesti paikallista kylissä tapahtuvaa hyötykäyttöä. Maaseudun asukkaat ja paikalliset toimijat vastaavat mahdollisimman pitkälle itse tekstiilin kierrättämisestä ja hyödyntämisestä. Tavoitteena on saada tekstiilin keräys ja kierrätystoiminnasta pysyvä toiminta mahdollisimman monelle maaseutualueelle. Toimintamallista pyritään saamaan niin yleispätevä, että se on monistettavissa muillekin maaseutualueille. Samanhenkisiä ihmisiä kannustetaan ja tuetaan yhteistyöhön järjestämällä asukastilaisuuksia ja ideointipäiviä tekstiilikierrätystoiminnan käynnistämiseksi omalla asuinseudullaan. Hanke tarjoaa asiantuntija-apua kierrätystoiminnan käynnistämisvaiheessa ja verkostoitumisessa. Hankkeen kautta välittyy myös toimijoille viimeisintä tietoa esimerkiksi tekstiiliä hyödyntävistä tahoista, eri tekstiilikuitujen tarpeesta ja eri tekstiililaatujen hyödynnettävyydestä. Hankkeeseen luodaan sähköinen yhteydenpitoalusta eri toimijoiden tiedonvaihtoa varten. Portaali toimii yhteydenpitovälineenä asukkaiden, toimijoiden, eri maaseutualueiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Portaalia hyödyntämällä on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa tarjolla olevasta tekstiilistä sekä ilmoittaa tekstiilitarpeesta. Hankkeelle on kutsuttu kiertotalouden ammattilaisista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmätoimintaan ovat sitoutuneet Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Imatran seudun ympäristötoimi, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi sekä Imatran seudun kehitysyhtiö.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

91965

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

24.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner