Projekt
Utvecklingsprojekt - 30006

Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan turvemailla – kestävää biotaloutta

Luonnonvarakeskus

31.07.2016 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen taustalla on lisätä vihreän biotalouden mukaisia uusia mahdollisuuksia metsä-/ suoalueiden moninaiskäytölle paikallisille toimijoille. Hankkeessa selvitetään kihokin viljelyä Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla tai turpeennoston jälkeisillä turvemailla. Kihokki sisältää flavonoideja (punainen väri) ja tiettyä yskänlääkkeen tavoin vaikuttavaa ainetta, jonka vuoksi sitä on jo vanhastaan käytetty yskän rohtona. Luonnosta sen poimiminen on rajoitettua. Kihokin viljelykokeilua on tehty aikaisemmin MTT:n koeasemalla Mikkelissä vuosina 1993-1997 ja tulokset olivat silloin lupaavia. Selvityksessä hyödynnetään Luken hankkeen "Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita¿ rahkasammaleen kasvualustatuotannon tutkimusalueita Parkanon yksikön kautta ja pyritään käynnistämään myös kihokin kasvullisen lisäämisen kehittämien ja vaikuttavien (lääke)aineiden analysoiminen, Luken Parkanon projektin ¿Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta¿yhetydessä ja yhteistyössä Oulun yliopiston ja TAMK:n kanssa. Kasvullisen/solukkoviljely-lisäämisen kautta kihokin sadonkorjuun kiertoaika lyhenisi huomattavasti ja sen viljely voisi olla kustannustehokkaampaa.Yhteistyötä tehdään myös paikallisten 4H-yhteisöjen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

30006

Startdatum

31.07.2016

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner