Projekt
Utvecklingsprojekt - 73507

Kiikarissa kansainvälisyys

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

01.06.2018 - 29.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kansainvälisyys on yksi Leader-toiminnan perusperiaatteista. Kansainvälisellä toiminnalla haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä. Leader Suupohjan Uudet tuulet -kehittämisstrategiassa kansainvälisyys lukeutuu Aktiivinen asukas -painotukseen, jonka yksi keskeinen tavoite on edistää alueen kansainvälistymistä. Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeessa pyritään madaltamaan kynnystä kansainvälistymiseen ja tarjoamaan kansainvälisyyskokemuksia mahdollisimman monelle. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat kylät, nuoret ja yhdistykset. Tavoitteena on aktivoida ja rohkaista kohderyhmiä kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja hankkeistamiseen, tiedottaa kansainvälisistä ohjelmista ja erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, parantaa kansainvälistymisen yleisiä edellytyksiä, pilotoida uusia toimintamalleja ja luoda uusia kumppanuuksia Euroopan laajuisessa Leader-verkostossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

73507

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

29.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner