Hanke
Utvecklingsprojekt - 17129

Kimpasta voimaa maaseudulle

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

01.01.2016 - 21.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

HANKKEEN JULKINEN KUVAUS Kimpasta Voimaa Maaseudulle koulutushankkeessa koulutetaan Liiveri ry:n toiminta-alueen maatilayrittäjiä aluekoulutusten ja pienryhmätoiminnan avulla verkostomaiseen yrittämiseen. Koulutusten avulla yrittäjät löytävät uusia yhteistyö- ja yrittäjyysmuotoja sekä uusia mahdollisuuksia töiden organisointiin. Hankkeen pääasiallisina kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat toiminta-alueen maatilayrittäjät. Alueella on Luken tilastojen mukaan 1525 maatilaa, joista Ilmajoella on 386 tilaa, Jalasjärvellä 413 ja Seinäjoella 726. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maatilayrittäjien osaamista maatilojen yhteistyön tekemisestä ja sen erilaisista toteuttamistavoista. Hankkeen oppien kautta maatilayrittäjät osaavat hahmottaa ja toimia paremmin erilaisissa verkostoissa, osaavat hyödyntää olemassa olevia yritys- ja kehitysverkostoja sekä hahmottavat paremmin yhteistyön mahdollisuuksia oman maatilansa toimintaympäristössä. Hankkeen avulla alueen maatilayrittäjien valmiudet yhteistyön tekemiseen parantuvat ja heillä on tosiasiallisemmat mahdollisuudet yhteistyön avulla vaikuttaa tilan kiinteiden kulujen alentamiseen ja oman kilpailukykynsä parantamiseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016 ¿ 31.12.2016 ja sitä toteuttavat yhteistyössä Sedu Aikuiskoulutus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Into Seinäjoki Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17129

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

21.11.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

jordbruk
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt