Projekt
Utvecklingsprojekt - 17129

Kimpasta voimaa maaseudulle

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

01.01.2016 - 21.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HANKKEEN JULKINEN KUVAUS Kimpasta Voimaa Maaseudulle koulutushankkeessa koulutetaan Liiveri ry:n toiminta-alueen maatilayrittäjiä aluekoulutusten ja pienryhmätoiminnan avulla verkostomaiseen yrittämiseen. Koulutusten avulla yrittäjät löytävät uusia yhteistyö- ja yrittäjyysmuotoja sekä uusia mahdollisuuksia töiden organisointiin. Hankkeen pääasiallisina kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat toiminta-alueen maatilayrittäjät. Alueella on Luken tilastojen mukaan 1525 maatilaa, joista Ilmajoella on 386 tilaa, Jalasjärvellä 413 ja Seinäjoella 726. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maatilayrittäjien osaamista maatilojen yhteistyön tekemisestä ja sen erilaisista toteuttamistavoista. Hankkeen oppien kautta maatilayrittäjät osaavat hahmottaa ja toimia paremmin erilaisissa verkostoissa, osaavat hyödyntää olemassa olevia yritys- ja kehitysverkostoja sekä hahmottavat paremmin yhteistyön mahdollisuuksia oman maatilansa toimintaympäristössä. Hankkeen avulla alueen maatilayrittäjien valmiudet yhteistyön tekemiseen parantuvat ja heillä on tosiasiallisemmat mahdollisuudet yhteistyön avulla vaikuttaa tilan kiinteiden kulujen alentamiseen ja oman kilpailukykynsä parantamiseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016 ¿ 31.12.2016 ja sitä toteuttavat yhteistyössä Sedu Aikuiskoulutus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Into Seinäjoki Oy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17129

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

21.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner