Projekt
Investeringsprojekt - 265703

Kioskirakennuksen rakentaminen

Perniön kirkonkyläyhdistys ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Perniön kirkonkyläyhdistys ry rakentaa torikioskin. Kioski tulee tarjoamaan kävijöille kahvipaikan Perniön torilla. Siirrettävään kioskia voidaan käyttää myös muissa tapahtumissa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265703

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner