Hanke
Utvecklingsprojekt - 42067

Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

28.02.2017 - 25.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke) on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kehittämishanke. Hanke toteutetaan 1.3.2017-31.12.2019 tiiviissä yhteistyössä Kirkkojärven vesialueen omistajien, Kangasalan kunnan, Kirkkojärvi-työryhmän, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja muiden intressiryhmien kanssa. Hankkeen päätavoitteena on Kangasalan Kirkkojärven tilan ja virkistyskäyttöarvon parantaminen suojeluarvoja heikentämättä. Tavoitteena on kehittää kustannustehokas ja edullinen kunnostusmenetelmä rehevöityneiden särkikalavaltaisten järvien kunnostamiseksi. Hankkeessa kokeillaan järven kunnostusmenetelmänä Suomessa vähän hyödynnettyä hauen poikasten runsasta istutusmäärää. Hankkeessa tutkitaan, voidaanko menetelmällä vaikuttaa järven ravintoverkon rakenteeseen niin paljon, että ravintoverkko muuttuu haluttuun suuntaan. Tämä pilottihanke tuottaa käytännön tietoa menetelmän tuloksellisuudesta, käytännön toteutustavoista ja kustannuksista, jotta menetelmän hyödyntäminen olisi jatkossa mahdollista myös muilla vastaavilla järvillä. Hankkeessa luodaan hyvä keskusteluyhteys vesialueen omistajien, luonnonsuojeluyhdistysten, vesistön käyttäjien ja muiden intressiryhmien välille, ja saadaan eri tahot toimimaan yhteistyössä järven kestävän käytön eteen. Hankkeella nostetaan esiin hauen ja hauen kalastuksen merkitystä pienten rehevien järvien ekosysteemissä. Aktiivinen tiedottaminen ja kalastusrajoitusten toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen ovat tärkeä osa hanketta, jotta kalastonhoitotoimenpiteiden suotuisat vaikutukset pystytään säilyttämään pitkään mahdollisimman vahvoina. Kalastusrajoitusten toteuttaminen vaatii yhteisen tahtotilan ja yleisen hyväksyttävyyden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42067

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

25.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt