Projekt
Utvecklingsprojekt - 42067

Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

01.03.2017 - 25.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke) on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kehittämishanke. Hanke toteutetaan 1.3.2017-31.12.2019 tiiviissä yhteistyössä Kirkkojärven vesialueen omistajien, Kangasalan kunnan, Kirkkojärvi-työryhmän, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja muiden intressiryhmien kanssa. Hankkeen päätavoitteena on Kangasalan Kirkkojärven tilan ja virkistyskäyttöarvon parantaminen suojeluarvoja heikentämättä. Tavoitteena on kehittää kustannustehokas ja edullinen kunnostusmenetelmä rehevöityneiden särkikalavaltaisten järvien kunnostamiseksi. Hankkeessa kokeillaan järven kunnostusmenetelmänä Suomessa vähän hyödynnettyä hauen poikasten runsasta istutusmäärää. Hankkeessa tutkitaan, voidaanko menetelmällä vaikuttaa järven ravintoverkon rakenteeseen niin paljon, että ravintoverkko muuttuu haluttuun suuntaan. Tämä pilottihanke tuottaa käytännön tietoa menetelmän tuloksellisuudesta, käytännön toteutustavoista ja kustannuksista, jotta menetelmän hyödyntäminen olisi jatkossa mahdollista myös muilla vastaavilla järvillä. Hankkeessa luodaan hyvä keskusteluyhteys vesialueen omistajien, luonnonsuojeluyhdistysten, vesistön käyttäjien ja muiden intressiryhmien välille, ja saadaan eri tahot toimimaan yhteistyössä järven kestävän käytön eteen. Hankkeella nostetaan esiin hauen ja hauen kalastuksen merkitystä pienten rehevien järvien ekosysteemissä. Aktiivinen tiedottaminen ja kalastusrajoitusten toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen ovat tärkeä osa hanketta, jotta kalastonhoitotoimenpiteiden suotuisat vaikutukset pystytään säilyttämään pitkään mahdollisimman vahvoina. Kalastusrajoitusten toteuttaminen vaatii yhteisen tahtotilan ja yleisen hyväksyttävyyden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42067

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

25.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner