Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 20854

Kivesvaaran kivinäyttely/Jättiläisen kivipolku

Paltamon kunta

31.03.2016 - 15.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Paltamon kunnan strategiassa matkailun kehittäminen on yksi tärkeimmistä painopistealueista. Kunnan tavoitteena on olla Oulujärven johtaja matkailupitäjä vuonna 2020. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta luo edellytyksiä matkailuelinkeinojen kehittymiselle. Yksi tärkeistä työkaluista edellytysten luomisessa ovat matkailuelinkeinoja tukevat fyysisten puitteiden investoinnit. Investoinneilla parannetaan matkailun infrastruktuuria omatoimimatkailijoiden käyttöön, yrittäjien palvelujen alustaksi. Investoinneilla parannetaan myös asukkaiden asumisviihtyisyyttä ja luodaan uusia harrastusmahdollisuuksia. Kivesvaaralle on Oulun yliopiston aloitteesta ja käynnistämänä koottu lohkareista koostuva kivikokoelma, joka edustaa Suomen kallioperän historiaa ja koostumusta. Kivesvaaran lohkareet on koottu Kainuun liuskejaksolta Kainuun eri kunnista. Eteläisin lohkare on kuljetettu Sotkamon Talvivaarasta ja pohjoisin Suomussalmen Kurkikylästä. Lohkareet ovat suurikokoisia, puolesta kuutiosta kahteen kuutiometriin, niistä suurin on yli kolme kuutiometriä. Tällä hetkellä kivet ovat maisemoituneet Kivesvaaran laelle pääosin niin hyvin, ettei kasvuston seasta niitä erota tavallista kiveä kummemmiksi. Lohkareet ovat hajallaan vaaran laen alueella, eikä niitä nykyisessä muodossaan voi hyödyntää nähtävyytenä saati näyttelynä. Myös informaatio kivien historiasta, ominaisuuksista ja esiintymistä puuttuvat. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kivesvaaralle kivinäyttely (Jättiläisen kivipolku), jonka varrella on Kainuun kivilajeista kootut kivilohkareet. Tavoitteena on tuotteistaa kivipolku käyntikohteeksi, joka vahvistaa Kivesvaaran alueen luontomatkailumainetta. Kivinäyttelyn rakentaminen on yksi Kivesvaaran alueelle suunnitelluista kehittämistoimista ja tukee 2015 valmistuneiden retkeilyreittien ja näköalapaikan käyttöä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Rahoitusta haetaan Oulujärvi Leaderin kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

20854

Startdatum

31.03.2016

Slutdatum

15.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner