Hanke
Utvecklingsprojekt - 9456

Klockars Online

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

31.07.2015 - 07.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Klockars Online är ett digitaliseringsprojekt som strävar till att tillgänglig- och offentliggöra nationellt historiskt värdefullt material som samtidigt stärker hembygdskänslan och kan leda till nya produkter, som ex. inom turism, kultur, litteratur, efter projekttidens slut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9456

Aloituspäivämäärä

31.07.2015

Loppumispäivämäärä

07.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
digitalisering
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt