Projekt
Utvecklingsprojekt - 9456

Klockars Online

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

31.07.2015 - 07.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Klockars Online är ett digitaliseringsprojekt som strävar till att tillgänglig- och offentliggöra nationellt historiskt värdefullt material som samtidigt stärker hembygdskänslan och kan leda till nya produkter, som ex. inom turism, kultur, litteratur, efter projekttidens slut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9456

Startdatum

31.07.2015

Slutdatum

07.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner