Hanke
Utvecklingsprojekt - 174886

Kohti Härköslahden parempaa tilaa

Härkösen Kyläyhdistys ry

27.07.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kohti Härköslahden parempaa tilaa -kehittämishankkeessa luodaan puitteet Härköslahden kunnostustoimenpiteille vuosina 2021-2023: 1. toteutetaan Härköslahden kunnostushankkeen viestintää ja vuorovaikutusta kyläläisten kanssa, vahvistetaan yhteisymmärrystä kyläympäristön ja kulttuurimaiseman hoitamiseksi 2. toteutetaan tarvittavat tarkentavat selvitykset esim. ruoppausta ja sen luvitusta varten sekä toteutetaan teknisten kunnostustoimenpiteiden kilpailutukset, lupa- ja sopimusvalmistelu sekä raportointi 3. tehdään kyläyhdistykselle esitys kustannusten jakoperusteista ja kerätään maanomistajien suostumukset 4. organisoidaan talkoita ja kyläläisten omaehtoista tekemistä Härköslahden tilan parantamiseksi, ml. vedenlaadun tarkkailu 2/v Kehittämishankkeen tavoitteena on kyläläisten vahva osallistuminen ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä talkoilla osallistuminen sekä teknisten kunnostustoimien suunnittelu, organisointi ja viestintä niin, että toteutus on laajasti hyväksytty ja riidaton.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

174886

Aloituspäivämäärä

27.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

miljö
naturens mångfald
samhörighet
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt