Projekt
Utvecklingsprojekt - 174886

Kohti Härköslahden parempaa tilaa

Härkösen Kyläyhdistys ry

28.07.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kohti Härköslahden parempaa tilaa -kehittämishankkeessa luodaan puitteet Härköslahden kunnostustoimenpiteille vuosina 2021-2023: 1. toteutetaan Härköslahden kunnostushankkeen viestintää ja vuorovaikutusta kyläläisten kanssa, vahvistetaan yhteisymmärrystä kyläympäristön ja kulttuurimaiseman hoitamiseksi 2. toteutetaan tarvittavat tarkentavat selvitykset esim. ruoppausta ja sen luvitusta varten sekä toteutetaan teknisten kunnostustoimenpiteiden kilpailutukset, lupa- ja sopimusvalmistelu sekä raportointi 3. tehdään kyläyhdistykselle esitys kustannusten jakoperusteista ja kerätään maanomistajien suostumukset 4. organisoidaan talkoita ja kyläläisten omaehtoista tekemistä Härköslahden tilan parantamiseksi, ml. vedenlaadun tarkkailu 2/v Kehittämishankkeen tavoitteena on kyläläisten vahva osallistuminen ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä talkoilla osallistuminen sekä teknisten kunnostustoimien suunnittelu, organisointi ja viestintä niin, että toteutus on laajasti hyväksytty ja riidaton.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

174886

Startdatum

28.07.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner