Projekt
Utvecklingsprojekt - 213039

Kohti kestävää ja kansainvälistä matkailua Salossa 2022-2024

Yrityssalo Oy

01.11.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Parin viime vuoden ajan matkailu on ollut kriisissä pandemian seurauksena. Nyt uhkana on, että talouden epävarmat näkymät, inflaatio ja kuluttajien ostovoiman heikkeneminen ajavat alaa yhtä ahtaammalle. Vuoden 2020 alussa alkanut koronapandemia laski sekä kansainväliset että kotimaiset matkailijamäärät jyrkkään laskuun. Vuonna 2020 koronakriisi supisti koko majoituspalvelujen kysynnän 1990-luvun tasolle ja vuonna 2021 matkailijamäärissä ei päästy vuoden 2019 tasolle. Pandemiaa edeltävät vuodet 2017 - 2019 olivat matkailun kasvun vuosia. Suomessa vieraili vuonna 2019 yhteensä 8,9 miljoonaa ulkomaista matkailijaa, joista yöpyjiä oli 7,1 miljoonaa. Salossa matkailuala on ollut tasaisessa kasvussa vuodesta 2015 alkaen. Kehittämisen taustalla on ollut mm. kaksi onnistunutta maaseuturahoitteista kehittämisprojektia, Teijon kansallispuiston perustaminen 2015 sekä yleiset talouden kasvun näkymät. Tällä hankkeella on kaksi toisiaan tukevaa ja ajankohtaista tarvetta: Tuetaan pandemiasta sekä inflaatiosta ja työvoimapulasta kärsivän matkailualan toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia tuotekokonaisuuksia ja palveluratkaisuja sekä samalla kehitetään yritysten kestävyyttä ja vastuullisuutta kaikissa osa-alueissa ja edistetään hiilijalanjäljen pienentämistä. Kehittämällä vähähiilisiä, kestävän kehityksen tuotekokonaisuuksia ja palveluratkaisuja kohdennetusti tavoiteltaville asiakaskohderyhmille voidaan ulkomaisten matkailijoiden määriä kasvattaa merkittävästi. Toimintapana tässä hankkeessa on yhteiskehittäminen, yhdessä oppiminen ja vertaistuki, joka myötävaikuttaa yhteishenkeen ja yritysyhteistyön kasvamiseen. Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen konkreettiseen työpakettiin, jotka on kohdistettu Salon maaseutualueen pienyritysten kestävään uudistumiseen. Hanke on linjassa Varsinais-Suomen matkailun tiekarttaan sekä TEM:in matkailun tiekarttaan ja Visit Finlandin strategiaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

213039

Startdatum

01.11.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner