Projekt
Utvecklingsprojekt - 108002

Kohti kestävää matkailua Posiolla!

Posion Matkailuyhdistys ry

26.09.2019 - 14.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa yrittäjien kestävän matkailun osaamista. Tämä tehdään erilaisin koulutuksin sekä parantamalla yritysten välistä yhteistyötä ja kommunikointia (ks. tavoitteet ja aikataulutetut toimenpiteet). Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden jälkeen Posiota voidaan markkinoida kestävän matkailun kohteena sekä kotimaisille että kv-matkailijoille. Toimet myös tukevat kansainvälisen Gateway to Land of National Parks -hankkeen tavoitetta löytää Posiolle sopivat matkanjärjestäjäkumppanit. Potentiaalisimpia ovat matkanjärjestäjät, jotka myyvät kohteita pariskunnille, omatoimimatkailijoille ja pienille ryhmille. Posio on luonto- ja kulttuurimatkailukohde, joka voi erottautua ympäröivistä, isoista matkailualueista tarjoamalla aitoja luontoelämyksiä ja paikalliseen kulttuuriin nojaavia tuotteita. Kestävyys tarkoittaa luonnon ja paikalliskulttuurin kunnioitusta. Hanke synnyttää positiivisen paineen edistää kestävän matkailun toimia kuntatasolla, ja syventää yhteistyötä Posion keskeisiä luontokohteita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa. Metsähallituksen edustajat kutsutaan myös hankkeen koulutuksiin. Matkailuyrittäjät sitoutuvat edistämään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti vastuullista matkailua. Hankkeen rinnalla edistetään Visit Finlandin Sustainable Travel -pilottiohjelmaa Posiolla. Kyseinen ohjelma tukee sisällöllisesti kestävän matkailun hanketta. Visit Finlandin Sustainable Travel -koulutus, jonka matkailuyhdistys toteuttaa hankkeen ulkopuolisena ostopalveluna, järjestetään heti hankkeen käynnistyttyä. STF -koulutuksen tarkoituksena on auttaa yrittäjiä sisäistämään, millaisia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia vastuulliseen matkailuun liittyy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

108002

Startdatum

26.09.2019

Slutdatum

14.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner