Projekt
Utvecklingsprojekt - 33219

KokeileMaalla

Keski-Suomen Liikunta ry

01.01.2017 - 27.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kokeilemaalla -hankeen tavoitteena on kannustaa paikallistoimijoita järjestämään toimintaa yhdessä ja matalalla kynnyksellä. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: Living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab -toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Hankkeella on pieni resurssi käytössä paikallisissa tapahtumissa syntyvien pienten kustannusten sekä yhteisen lopputapahtuman kattamiseksi. Onnistuneet liikuntakokeilut konseptoidaan ja jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi. Toimivat ideat vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

33219

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

27.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner