Hanke
Utvecklingsprojekt - 180702

Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita (KieMaRa)

ProAgria Keskusten Liitto ry

02.01.2022 - 28.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena tässä hankkeessa on lisätä maaseudulla toimivien yrittäjien 1) tietoutta tilakohtaisen kiertotalouden mahdollisuuksista maaseudun toimijoille ja kiertotalousjakeiden hyödyntäjille, 2) tuottaa kokonaisvaltaisia ja logistisesti mahdollisia kiertotalouskonsepteja Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulle sekä 3) lisätä todennetusti kiertotalouteen panostavien tilojen kannattavuutta. Tavoitteena on myös 4) tuoda alan toimijoita yhteen, 5) mallintaa jakeiden logistiikkaa ja 6) laskea kustannusmalleja investointipäätösten tueksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180702

Aloituspäivämäärä

02.01.2022

Loppumispäivämäärä

28.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Livsmedel
bioenergi
klimatförändring
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt