Hanke
Utvecklingsprojekt - 113390

Kolmostietä kylille

SASKY koulutuskuntayhtymä

30.11.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä Luoteis-Pirkanmaan ja Jämijärven matkailuyrittäjien, yrittäjien ja yrityspalveluiden kanssa lisätä alueen palvelutarjontaa ja palveluiden vetovoimaisuutta. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi tarvitaan yritysten välistä yhteistyötä ja kuntarajat ylittävä matkailupalveluita sekä sähköisiä reitistöjä, joka aktivoivat matkailijoiden liikkumista alueella ja helpottavat matkailijoita löytämään tarvitsemansa palvelut. Kehittämisen tavoitteena on myös nostaa alueen vahvuuksina esiin luonto- ja erämatkailu. Hankkeella edistetään alueen toimijoiden verkostoitumista ja alueen pitovoiman vahvistumista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.12.2019-28.2.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113390

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

marknadsföring
nätverk
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt