Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 109613

Komossa fd skola

Komossa Ungdoms Förening r.f.

30.11.2019 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Komossas invånare är i behov av en samlingspunkt där man kan ordna aktiviteter för personer i alla åldrar. För att detta ska vara möjligt behövs en samlingslokal som är lättillgänglig och alltid redo att användas. Komossa ungdomsförening beslöt därför att köpa Komossa skola för att rusta upp byggnaden för de ändamål och behov som finns i Komossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109613

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt