Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 67407

Konnevesi-Laukaa -reitin matkailukäytön vahvistaminen

Konneveden kunta

01.04.2018 - 09.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Konnevesi-Laukaa vesireitin palvelurakenteiden parantaminen Konneveden kunnan osuudella, seitsemän kosken koskireitillä, sekä Etelä-Konneveden saarikohteissa. Alueella on nykyisellään huonokuntoisia rakenteita ja suurilta osin melojia palvelevat rantautumislaiturit ja katokselliset tauko- ja yöpymispaikkarakenteet puuttuvat kokonaan. Kasvavat käyntimäärät ja viipymän pidentäminen vaativat laajentamaan pysäköintialueita, tehostamaan jäte- ja polttopuuhuoltoa sekä laajentamaan ja parantamaan taukopaikkojen palvelurakenteita. Alueelle tarvitaan lisää laitureita, taukopaikkoja tulipaikkoineen sekä merkintää ja opastusta varmistamaan turvallisuutta ja asiakaspalvelun laatua. Kaikkiin reitin tauko- ja majoituspaikkoihin on pääsy myös maateitse, jolloin niiden kehittäminen edistää suoraan monien eri ryhmien viipymää alueella. Parantamalla saavutettavuutta ja palvelukykyä mahdollistetaan suoraan myös yritystoiminnan kautta tuotettavien tuotteiden (ryhmämatkat, opastukset) lisääntyminen koko reitin alueella. Hankkeen tavoitteena on nostaa alueen palvelukykyä parantamalla palvelu- ja opastusrakenteiden määrää ja laatua ja sitä kautta vahvistaa alueiden virkistys- ja matkailukäyttöä sekä edistää matkailuyritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpiteitä ovat 1) taukopaikkojen ja niiden rakenteiden määrän ja laadun lisääminen, 2) opastuksen nykyaikaistaminen ja yhdenmukaistaminen, 3) suunnittelu, tiedottaminen ja raportointi. Rakenteet ja opasteet (ml. reittimerkit) suunnitellaan ja toteutetaan ottaen huomioon alueen omaleimaiset tarinat sekä reitin muilla osilla tehdyt mahdolliset palvelurakenteiden kehittämistä koskevat toimenpiteet. Tärkeänä tavoitteena on saada reitin eri kuntien osilla oleville palvelu- ja opastusrakenteille samanlainen ulkoasu ja muotokieli, joka vahvistaa alueidentiteettiä sekä edistää alueella jo käynnissä olevaa luontomatkailun imagollista rakentamista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

67407

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

09.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner