Projekt
Utvecklingsprojekt - 101529

Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2019 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukea alan elinkeinojen uudistumista. Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja kulttuuriperinnön vaaliminen haastaa maaseutualueiden korjaus- ja täydennysrakentajat. Samalla kierto- ja jakamistaloudessa on monia liiketoimintamahdollisuuksia. Päijät-Hämeessä on vain niukasti korjausrakentamisen neuvontaosaamista ja -palveluja, joille on yhä enenevässä määrin tarvetta. Tarvittavan tietotaidon jatkuvuus edellyttää rakennus- ja kulttuurialan laajempaa yhteistyötä, rakennusten ja kiinteistöjen omistajien tietoisuuden lisäämistä ja osallistamista sekä osaamisen siirtoa ja kehittämistä sukupolvien välillä. Hankkeessa vanhojen kiinteistöjen omistajille tarjotaan tietoa, ohjausta ja neuvontaa kestävän kehityksen mukaisesta korjausrakentamista. Samalla selvitetään palvelutarpeita, joita välitetään alalla toimiville tai sinne laajentaville yrittäjille. Yrittäjiä kannustetaan uudistamaan liiketoimintaansa kestävää kehitystä tukevaan ja ilmastonmuutokseen varautuvaan palvelutarjontaan. Eri aikakausien rakennusten korjaaminen edellyttää erilaista asiantuntemusta, joka alkaa käydä vähiin myös alan ammattilaisten ja yrittäjien keskuudessa. Siksi huomiota kiinnitetään myös tietotaidon siirtymiseen ja jatkuvuuteen. Päijät-Hämeestä puuttuvan korjausrakentamiskeskuksen ja osaajaverkoston tarpeeseen vastataan kehittämällä alueen tarpeista ja ajankohtaisista haasteista ponnistava uudenlainen korjausrakentamisverkosto tai -koordinaatiomalli osaamispääoman kokoamiseksi ja tiedon levittämiseksi. Alan liiketoiminta uudistuu kestävää kehitystä tukevaksi ja ilmastonmuutosta hillitseväksi. Alalle voi tulla myös uutta pienyrittäjyyttä. Hanke tukee maaseudun ja maaseututaajamien ominaispiirteiden säilymistä, jotka hyvin vaalittuina ovat myös paikan keino erottautua ja lisätä vetovoimaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

101529

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner