Projekt
Utvecklingsprojekt - 71191

Korpikainuu goes Digi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2018 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomussalmi palkittiin joulukuussa 2017 European Town of Sport -nimityksellä Brysselissä ACES Europe -verkoston toimesta. Tunnustuksen saaminen sekä tämä projekti mahdollistavat yhdessä Suomussalmen näkyvyyden kasvun liikuntakaupunkina lisäten sen vetovoimaa sekä kansainvälisen verkoston luomisen Euroopassa muiden samankokoisten kaupunkien ja tunnustuksen saaneiden kanssa.Projektilla vahvistetaan Suomussalmen kuntastrategiaa, jossa sen halutaan olevan kansainvälisesti tunnettu luonto-, liikunta- ja erämatkailukohde sekä kunta, jossa tarjotaan laadukkaita hyvinvointipalveluita. Strategiassa myös korostetaan palvelujen kehittämistä digitaalisin keinoin sekä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. Suomussalmen tavoitteena on vuoden 2018 aikana hyödyntää saatua tunnustusta edelleen kannustaen ja motivoiden kuntalaisia liikkumaan sekä ottamaan osaa järjestettyihin liikunnallisiin ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Hankkeen tavoitteena on osallistaa suomussalmelaiset nuoret suunnittelemaan ideointityöpajojen pohjalta houkuttelevia ja innovatiivisia liikuntatapahtumia kuntalaisille yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja hyödyntää myös teknologian tuomia mahdollisuuksia (esim. exergaming) sekä kestävää kehitystä (esim. pyöräily). Hankkeessa luodaan pohjaa tätä hanketta seuraavalle kv-hankkeelle yhteistyössä muiden European Town of Sport -tunnustuksen saaneiden kanssa benchmarkaamalla erikseen sovitut kohteen sekä yhteistyökumppaniksi sopivat kaupungit.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

71191

Startdatum

01.08.2018

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner