Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 71191

Korpikainuu goes Digi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2018 - 22.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suomussalmi palkittiin joulukuussa 2017 European Town of Sport -nimityksellä Brysselissä ACES Europe -verkoston toimesta. Tunnustuksen saaminen sekä tämä projekti mahdollistavat yhdessä Suomussalmen näkyvyyden kasvun liikuntakaupunkina lisäten sen vetovoimaa sekä kansainvälisen verkoston luomisen Euroopassa muiden samankokoisten kaupunkien ja tunnustuksen saaneiden kanssa.Projektilla vahvistetaan Suomussalmen kuntastrategiaa, jossa sen halutaan olevan kansainvälisesti tunnettu luonto-, liikunta- ja erämatkailukohde sekä kunta, jossa tarjotaan laadukkaita hyvinvointipalveluita. Strategiassa myös korostetaan palvelujen kehittämistä digitaalisin keinoin sekä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. Suomussalmen tavoitteena on vuoden 2018 aikana hyödyntää saatua tunnustusta edelleen kannustaen ja motivoiden kuntalaisia liikkumaan sekä ottamaan osaa järjestettyihin liikunnallisiin ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Hankkeen tavoitteena on osallistaa suomussalmelaiset nuoret suunnittelemaan ideointityöpajojen pohjalta houkuttelevia ja innovatiivisia liikuntatapahtumia kuntalaisille yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja hyödyntää myös teknologian tuomia mahdollisuuksia (esim. exergaming) sekä kestävää kehitystä (esim. pyöräily). Hankkeessa luodaan pohjaa tätä hanketta seuraavalle kv-hankkeelle yhteistyössä muiden European Town of Sport -tunnustuksen saaneiden kanssa benchmarkaamalla erikseen sovitut kohteen sekä yhteistyökumppaniksi sopivat kaupungit.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

71191

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
digitalisering
innovation/försök
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt