Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 21366

Kortelammen kunnostus

Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven Vesiensuojeluyhdistys r.y.

01.04.2016 - 15.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kortelampi sijaitsee Lohjan kaupungissa Nummijärven kylässä Karjalohjalla kylätien varressa, jossa näkymää hallitsee Kortelampi. Lampi on Enäjärvestä laskevan Myllyjoen alajuoksulla. Lampi on umpeenkasvanut, soistunut ja pusikoitumassa. Lampi on joitakin kymmeniä vuosia sitten ollut avoin vesialue, jossa on uitu ja kalastettu. Umpeenkasvamista ovat edistäneet rehun niiton lakkaaminen ja joen tuomat kiintoaineet ja ravinteet, joiden lähteenä yksi merkittävimmistä oli nyt jo toimintansa lopettanut kalankasvatuslaitos ja joen varressa toiminut saha. Nyt suunnitellulla toteutuksella muodostetaan joen varteen kosteikko, jossa Myllyjoen virtaus rauhoittuu ja kosteikon syvänteisiin laskeutuu joen tuomaa sakkaa ja ravinteita ennen alapuolella olevaa Nummijärveä. Kortelammen kunnostuksen tarkoitus on ruoppaamalla muodostaa lammesta avovesialue ja kosteikko. Tavoite on palauttaa kylänraitin varrelle lampimaisema ja pitää maisema avoimena. Kunnostettu lampi toimii saarekkeineen ja mataline rantoineen vesilintujen ja kahlaajien pesintä- ja ruokailupaikkana sekä kalojen kutualueena.Lampi tulee toimimaan myös kanoottien ja kyläläisten veneiden vesillelaskupaikkana. Kylällä ei nyt ole Nummijärveen vesille pääsypaikkaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

21366

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

15.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner