Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 195972

Kortesmäen ulkoilureitin rakentaminen

Kuortaneen kunta

31.03.2022 - 30.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tuella rakennetaan Kuortaneen keskustaajamassa sijaitsevaan Kortesmäen asuinalueen ympärille yhtenäinen metsiä pitkin kulkeva ulkoilureitti. Kortesmäessä asuu paljon ikäihmisiä, lapsiperheitä, opiskelijoita sekä siellä sijaitsee päiväkoti ja kehitysvammahuollon erityispalvelukeskus, jotka kaikki hyötyisivät lähiliikuntapaikkana toimivasta ulkoilureitistä. Tämän lisäksi reitistöä hyödyntäisivät Kuortaneella vierailevat matkailijat. Viime vuosien koronarajoitteet ovat lisänneet ulkona tapahtuvaa ja turvalliseksi koettua omatoimiliikkumista sekä oman hyvinvoinnin kehittämistä matalankynnyksen liikkumisen kautta. Tässä lähellä sijaitseva ulkoilureitti tarjoaa helpon ja turvallisen mahdollisuuden liikkumiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmiin kuuluvien ihmisten omatoimista ulkoliikuntaa ympärivuotisen käyttöön suunnitellun ulkoilureitin kautta, joka soveltuu niin kävelyyn, pyöräilyyn kuin myös hiihtämiseen. Asuinalueen ympärille on mahdollista muodostaa lähes yhtämittainen noin 3 km pituinen ulkoilu. Reitin rakentamisessa huomioidaan esteettömyystekijöitä, jotta siinä pystyy liikkumaan esimerkiksi rollaattorilla tai pyörätuolilla ja lisäksi reitin varrella on mahdollisimman tiiviisti levähdyspaikkoja ja reittimerkkejä. Lisäksi reitistön tärkeimpiin liitäntäpisteisiin pystytetään infotauluja, joissa on nähtävillä alueen kartta ja taukopisteet. Hankkeella pyritään edistämään alueen asukkaiden terveyttä sekä viihtyvyyttä tarjoamalla ulkoliikuntamahdollisuuksia ja aktiviteettejä. Kortesmäen ulkoilureitin idea on herännyt alueen asukkaissa ja siitä on tehty myös valtuustoaloite ja muutonkin sen rakentamista on toivottu alueella. Täten tarkoitus on myös talkootyön kautta sitouttaa alueen asukkaat mukaan jo rakentamisvaiheessa, ja luoda samalla positiivista yhteistyöllisyyttä asukkaiden kesken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

195972

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

30.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner