Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 35194

Kotipesän juoksuputki

Kotipesä ry

31.10.2016 - 30.10.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Eläinhoitola Kotipesä ry on vuonna 2008 perustettu sosiaalinen (yhteiskunnallinen) yritys jonka tavoitteena on ollut kaikkien vaikeimmin työllistyvien ja nuorien työllistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteiden toteuttamiseksi on perustettu eläinhoitola löytöeläimille sekä koirille, kissoille ja muille pieneläimille ja työllisyystoimintaan on osallistunut yli 520 eri henkilöä ja vapaaehtoistoimintaan yli 50 henkilöä. Kokkolan kaupungilta on vuokrattu entinen maatila 20 vuoden vuokrasopimuksella. Tilalle on rakennettu eläinhoitolatoimintaan sopivat tilat ja yhdistyksen käyttöön on hankittu auto löytöeläinten talteenottoa varten. Toimintaympäristössä, lainsäädännössä sekä julkisen taantuman seurauksena on syntynyt tarve toiminnan edelleen kehittämiselle. Työttömyys ja syrjäytyneisyys on pahentunut, ollen tilastollisesti huonommalla tasolla kuin toiminnan aloittamisvuonna 2006. Hankkeen tavoitteena on uudenlaisen innovatiivisen maaseutumaisen toimintamallin luominen, toimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen määrän kaksinkertaistaminen, työllistämismahdollisuusien ( oppisopimus, työharjoittelupaikat, työkokeilupaikat, kuntouttava työtoiminta, yhdyskuntapalvelu ) lisääminen, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, tapaturmariskin vähentäminen, onnistuneen oppilaitosyhteistyön luominen sekä ennen kaikkea vanhan maatilaympäristön muuttaminen ¿uuden sukupolven ulkoilualueeksi¿. Tavoitteiden toteuttamiseksi toteutetaan hankkeen avulla koirien juoksuputki rakennusinvestointi. Hanke linkittyy tiiviisti " Meidän Kotipesä" kehittämishankkeeseen. Hankkeen toteutusaika on 36 kuukautta jonka jälkeen koirien "huonon" sään ulkoilutukseen tarkoitettu koirien katettu "juoksula" juoksuputki rakennus on valmis käytettäväksi ja toiminta on vakiintunutta kansalaistoimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35194

Aloituspäivämäärä

31.10.2016

Loppumispäivämäärä

30.10.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt