Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 35194

Kotipesän juoksuputki

Kotipesä ry

01.11.2016 - 29.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Eläinhoitola Kotipesä ry on vuonna 2008 perustettu sosiaalinen (yhteiskunnallinen) yritys jonka tavoitteena on ollut kaikkien vaikeimmin työllistyvien ja nuorien työllistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteiden toteuttamiseksi on perustettu eläinhoitola löytöeläimille sekä koirille, kissoille ja muille pieneläimille ja työllisyystoimintaan on osallistunut yli 520 eri henkilöä ja vapaaehtoistoimintaan yli 50 henkilöä. Kokkolan kaupungilta on vuokrattu entinen maatila 20 vuoden vuokrasopimuksella. Tilalle on rakennettu eläinhoitolatoimintaan sopivat tilat ja yhdistyksen käyttöön on hankittu auto löytöeläinten talteenottoa varten. Toimintaympäristössä, lainsäädännössä sekä julkisen taantuman seurauksena on syntynyt tarve toiminnan edelleen kehittämiselle. Työttömyys ja syrjäytyneisyys on pahentunut, ollen tilastollisesti huonommalla tasolla kuin toiminnan aloittamisvuonna 2006. Hankkeen tavoitteena on uudenlaisen innovatiivisen maaseutumaisen toimintamallin luominen, toimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen määrän kaksinkertaistaminen, työllistämismahdollisuusien ( oppisopimus, työharjoittelupaikat, työkokeilupaikat, kuntouttava työtoiminta, yhdyskuntapalvelu ) lisääminen, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, tapaturmariskin vähentäminen, onnistuneen oppilaitosyhteistyön luominen sekä ennen kaikkea vanhan maatilaympäristön muuttaminen ¿uuden sukupolven ulkoilualueeksi¿. Tavoitteiden toteuttamiseksi toteutetaan hankkeen avulla koirien juoksuputki rakennusinvestointi. Hanke linkittyy tiiviisti " Meidän Kotipesä" kehittämishankkeeseen. Hankkeen toteutusaika on 36 kuukautta jonka jälkeen koirien "huonon" sään ulkoilutukseen tarkoitettu koirien katettu "juoksula" juoksuputki rakennus on valmis käytettäväksi ja toiminta on vakiintunutta kansalaistoimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35194

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

29.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner