Projekt
Utvecklingsprojekt - 183049

”Kotiseutumuseo nykyaikaan” – Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistyksen museohanke

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry

31.10.2021 - 31.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys on perustettu v. 1962. Yhdistys toimii koko nykyisen Äänekosken kaupungin alueella. Pitkäaikainen yhdistyksen puheenjohtaja, pitäjänneuvos Heikki Noronen, ryhmineen kokosi vv. 1962–1993 mittavan kokoelman kotiseudun esineistöä, paikallishistoriaa ja valokuvia. Museotilat saatiin 1970-luvun alussa Suolahden kansakoulun kellarista, entisestä halkovarastosta. Näissä yleisökäyttöön sopimattomissa (esteellisyys ja sisäilmaongelmat) tiloissa ei museo ole voinut toimia kymmeniin vuosiin. Tila onkin toiminut lähinnä esineistön ja arkiston säilytyspaikkana. Perinnetyö yhdistyksessä on jatkunut kuitenkin edelleen aktiivisena. Yhdistyksen esinekokoelma (yli 2500 kpl) ja arkisto valokuvineen (n. 30 000 valokuvaa) on mittava. Kotiseutuyhdistys sai 1.5.2021 alkaen Äänekosken kaupungilta vuokralle museokäyttöön soveltuvan, esteettömän huoneiston Suolahden taajamasta. Tähän tilaan rakentuu nyt ”Uusi museo”, jonka näyttelyissä kerrotaan seutukunnan historiasta osin digitaalisin ja audiovisuaalisin keinoin. Vanha kellaritila muutetaan esineistön varastoksi, josta museoesineitä tuodaan esille kunkin näyttelyn teemaan sopien. Museota pidetään säännöllisesti auki yleisölle ja sitä tarjotaan myös koulujen käyttöön: oppilaat pääsevät tutustumaan kotiseutunsa elävään historiaan. Uuteen museoon tarvitaan museosuunnitelma, jonka laatii hankkeeseen palkattu museotyöntekijä yhteistyössä yhdistyksen edustajien kanssa. Museosuunnitelmaan sisältyy kalustussuunnittelua, audiovisuaalisten/ digitaalisten hankintojen ja ohjelmien suunnittelua, uuden museonäyttelyn suunnittelua ja toteutusta sekä vanhan museon muuttamista näyttelyjä palvelevaksi esinevarastoksi. Haemme nyt rahoitusta edellä kuvatun Uuden museon museosuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

183049

Startdatum

31.10.2021

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner