Hanke
Utvecklingsprojekt - 183049

”Kotiseutumuseo nykyaikaan” – Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistyksen museohanke

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry

31.10.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys on perustettu v. 1962. Yhdistys toimii koko nykyisen Äänekosken kaupungin alueella. Pitkäaikainen yhdistyksen puheenjohtaja, pitäjänneuvos Heikki Noronen, ryhmineen kokosi vv. 1962–1993 mittavan kokoelman kotiseudun esineistöä, paikallishistoriaa ja valokuvia. Museotilat saatiin 1970-luvun alussa Suolahden kansakoulun kellarista, entisestä halkovarastosta. Näissä yleisökäyttöön sopimattomissa (esteellisyys ja sisäilmaongelmat) tiloissa ei museo ole voinut toimia kymmeniin vuosiin. Tila onkin toiminut lähinnä esineistön ja arkiston säilytyspaikkana. Perinnetyö yhdistyksessä on jatkunut kuitenkin edelleen aktiivisena. Yhdistyksen esinekokoelma (yli 2500 kpl) ja arkisto valokuvineen (n. 30 000 valokuvaa) on mittava. Kotiseutuyhdistys sai 1.5.2021 alkaen Äänekosken kaupungilta vuokralle museokäyttöön soveltuvan, esteettömän huoneiston Suolahden taajamasta. Tähän tilaan rakentuu nyt ”Uusi museo”, jonka näyttelyissä kerrotaan seutukunnan historiasta osin digitaalisin ja audiovisuaalisin keinoin. Vanha kellaritila muutetaan esineistön varastoksi, josta museoesineitä tuodaan esille kunkin näyttelyn teemaan sopien. Museota pidetään säännöllisesti auki yleisölle ja sitä tarjotaan myös koulujen käyttöön: oppilaat pääsevät tutustumaan kotiseutunsa elävään historiaan. Uuteen museoon tarvitaan museosuunnitelma, jonka laatii hankkeeseen palkattu museotyöntekijä yhteistyössä yhdistyksen edustajien kanssa. Museosuunnitelmaan sisältyy kalustussuunnittelua, audiovisuaalisten/ digitaalisten hankintojen ja ohjelmien suunnittelua, uuden museonäyttelyn suunnittelua ja toteutusta sekä vanhan museon muuttamista näyttelyjä palvelevaksi esinevarastoksi. Haemme nyt rahoitusta edellä kuvatun Uuden museon museosuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

183049

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt