Projekt
Utvecklingsprojekt - 50290

Kotiseututieto digiaikaan

Kauhajoki-Seura r.y.

05.10.2017 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotiseututieto digiaikaan -hanke rakentuu viiden Kauhajoen luontoa ja kulttuuria käsittelevän kirjan ympärille. Tavoitteena on saattaa kirjojen muodostama kokonaisuus kaikilta osin digitaaliseen muotoon, julkaista se tietoverkossa sekä jalostaa kirjojen sisältämä tietoaines innovatiivisin ja osallistavin menetelmin. Hankkeessa tuotetaan myös uutta materiaalia. Hanke toteutetaan ajalla 5.10.2017-28.2.2019. Tavoitteena on avata kirjojen tietosisältö tietoverkkoa ja sen moderneja työkaluja käyttäen kiinnostusta herättävällä tavalla kaikenikäisille lukijoille, nettisivujen selaajille ja hyötykäyttäjille. Tällä tapaa on mahdollista tavoittaa myös uusia käyttäjiä, sellaisia joita perinteinen painettu kirja ei saavuta. Antaessaan kirjasarjalle uuden elämän ja avatessaan sen runsaan aineiston kaikkien helposti saatavaksi hanke lisää merkittävästi alueen osaamisen tasoa, ylläpitää ja vahvistaa paikallista identiteettiä ja lisää alueen vetovoimaisuutta. Alueellemme on tulossa Lauhanvuori Region Geopark, ja tämä hanke nostaa esiin runsaasti myös Geopark-hanketta tukevaa tietosisältöä. Samalla tiedon ja ymmärryksen lisääminen kotiseudun luonnon, historian ja kulttuurimaisemien erityislaadusta tukee pyrkimyksiä elinympäristön laadun ylläpitoon ja edistämiseen. Innovatiivisten digitaalisten työkalujen käyttö tukee niin ikään kestävää kehitystä ja antaa mahdollisuuden täydentää aineistoa vuorovaikutuksessa kaikkien kotiseudun ystävien kanssa. Tässä hankkeessa eräänä tärkeänä kirjoja yhdistävänä tekijänä on ympäristökasvatus: digitaalinen materiaali lisää erityisesti nuorten osallistumista, vahvistaa heidän identiteettiään ja kehittää tiedonhankinnan taitoja. Kohderyhmä on etupäässä kaikki kauhajokelaiset, huomioiden etenkin nuoret ja opiskelijat. Lisäksi aineisto kiinnostaa luontoharrastajia ja matkailijoita ympäri maata, kuten myös entisiä kauhajokelaisia ja mahdollisia paluumuuttajia. Lopputuote on internetissä kaikkien saatavilla ja kenen tahansa hyödynnettävissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

50290

Startdatum

05.10.2017

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner