Projekt
Utvecklingsprojekt - 13509

KOTONA KYLÄSSÄ

Keuruun kaupunki

01.03.2016 - 04.07.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän projektin tarkoituksena on vahvistaa yrittäjyyden edellytyksiä Keuruun kylillä ja tehdä kyliä tunnetuksi kehittyvinä, viihtyisinä, turvallisina ja yhteisöllisinä asuinpaikkoina. Tarkoituksen saavuttaminen edellyttää seuraavien tulostavoitteiden saavuttamista projektin loppuun mennessä: 1. Keuruun kylien tunnettuus asuinpaikkana on lisääntynyt ja kylille on muuttanut uusia pysyviä asukkaita. 2. Kylillä toimivat yritykset tunnetaan paremmin, niiden välillä on otettu käyttöön uusia yhteistyömuotoja ja on tuettu uusien yrityste syntymistä ja toimintaedellytyksiä. 3. Kylille on laadittu ja otettu käyttöön turvallisuussuunnitelmat, jotka edistävät arkipäivän turvallisuutta ja auttavat toimimaan poikkeustilanteissa. Yhdessä alueella toteuttavien muiden kehittämistoimenpiteiden kanssa projekti omalta osaltaan edesauttaa maaseudun pysymistä asuttuna ja tukee maaseudun merkitystä suomalaisena perusarvona, ympäristön- ja luonnonsuojelun päämääriä, kotimaisen elintarviketuotannon kehittymistä ja säilymistä sekä edistää maaseudun kansainvälistä verkostoitumista ja kiinnostavuutta. Toimenpiteillään projekti edesauttaa myös työpaikkojen turvaamista Keuruun seudulla - erityisesti Keuruun kylillä. Projektin vastuullisena toteuttajana toimii Keuruun kaupunki, joka palkkaa projektissa tarvittavan henkilöstön. Projekti toteutetaan 1.3.2016 - 30.6.2018 välisenä aikana ja sen kustannusarvion loppusumma on 182 840 €. Pääosa projektin rahoituksesta on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader -toimintaryhmille Vesuri-ryhmä ry:n kautta suunnattua osarahoitusta. Loppuosa rahoituksesta koostuu yksityisestä rahoituksesta, joka on realistista saada kokoon kyläyhdistysten sitouduttua aktiivisesti projektin toimintaan. Kylien saavuttaman hyödyn määrä on suoraan verrannollinen niiden osallistumisaktiivisuuteen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13509

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

04.07.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner