Hanke
Utvecklingsprojekt - 15719

Kraatterijärven Georeitti hanke

Järviseutu-Seura r.y.

31.12.2015 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Noin 76 miljoonaa vuotta sitten 0,5 km läpimittainen meteoriitti syöksyi maahan kymmenien kilometrien sekuntinopeudella nykyisen Lappajärven kohdalle. Törmäyskohdalle syntyi noin 20 km:n läpimittainen kraatteri. Lappajärvi on Suomen kraattereista suurin ja nuorin sekä parhaiten säilynyt, joten sitä pidetään monesti myös tieteellisesti merkittävimpänä meteoriitin törmäyksessä syntyneenä järvenä. Kraatterijärvi sijaitsee kolmen kunnan alueella: Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli. Luonto on ollut pitkään yksi suosituimmista matkailun muodoista. Maailmanlaajuisesti suurimpia vetovoimatekijöitä ovat olleet luonnonmaantieteelliset kohteet. Geomatkailua pidetäänkin yhtenä nousevista luontomatkailun muodoista. Lappajärven ainutlaatuinen syntyhistoria luo Järviseudulle kiinnostavan ja ainutlaatuisen geologisen perustan Hankkeen aikana kartoitetaan Lappajärven sekä ympäristön geologiset resurssit, jonka pohjalta tullaan toteuttamaan Lappajärven ympäri kiertävä Georeitti. Suunnitellun reitin tutustumiskohteiden avulla tuodaan alueen asukkaille sekä alueella vieraileville esille miten Lappajärvi on syntynyt ja miten syntyhistoria on nähtävissä maastossa. Georeittiin tullaan linkittämään myös muita alueelta löytyviä mielenkiintoisia käyntikohteita. Hankkeen toimenpiteiden avulla Kraatterijärven ja ympäristön ainutlaatuisuus tulee esille ja ymmärretään siihen liittyvät mahdollisuudet alueen kehittämisen kannalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15719

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt