Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 20179

KSB renovering

Kårlax samfällda byaförening rf, Kårlaxin yhteinen kyläyhdistys ry

14.04.2016 - 05.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Föreningens paviljong Sandbacka där största delen av evenemangen som föreningen ordnar hålls behöver renoveras. I samband med renoveringen är det meningen att borra en brunn samt göra en infiltreringsbädd. Även en utvidgning av parkeringsplatsen samt förstärka golvet i förrådsbyggnaden skall göras samtidigt. Det här för att underlätta och kunna öka bekvämligheten under evenemangen som föreningen ordnar samt för de bybor som hyr Sandbacka för egna tillställningar.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

20179

Startdatum

14.04.2016

Slutdatum

05.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner