Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 11365

Kuhmonniemen vesihuolto

Kuhmon kaupunki

01.04.2016 - 18.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuhmon kaupungin tavoitteena on rakennuttaa vesi- ja viemäriverkostoa Kuhmoniemen alueelle. Rakennettavan vesi- ja viemäriverkoston vaikutusalueella on vuonna 2012 ollut 45 kpl asuinkäytössä ja 6 kpl vapaa-ajan käytössä olevaa kiinteistöä. Suoritetun kyselyn perusteella verkostoon on liittymässä alustavasti 37 asuinkiinteistöä ja 5 vapaa-ajankiinteistöä. Kuhmoniemen alueella on jo rakennettua vesijohtoverkostoa, jota laajennetaan. Kuhmoniemellä on sijoittunut runsaasti kiinteistöjä ja asutusta vyöhykemäisesti Lammasjärven ranta-alueelle ja hanke painottuukin jätevesiverkoston rakentamiseen. Hankkeessa rakennettavat runkolinjat yhtyvät Kuhmon keskustan vesihuoltoverkostoon vesistön alituksen kautta Hankarannalla. AVI on myöntänyt luvan vesistön alitukselle vuonna 2013.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

11365

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

18.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner