Projekt
Utvecklingsprojekt - 16613

Kuidut Käyttöön

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

01.01.2016 - 14.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuidut käyttöön -hankkeella pyritään edistämään sähköisten palveluiden käyttöönottoa kyläläisten ja yhteisöjen parissa Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella sekä osassa Haapavettä. Suuri joukko maaseudun ihmisiä ei vielä tunne sähköisten palveluiden mahdollisuuksia ja niiden käyttö koetaan vieraana ja vaikeana. Toisaalta monet alueen nuoret liikkuvat luontevasti sähköisessä maailmassa, joten heidän osaamistaan tulee hyödyntää lähipiirinsä ohjaamisessa. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Siikalatvan, Pyhännän ja Haapaveden asukkaat, joilla on puutteita sähköisten palveluiden hyödyntämisessä sekä yhteisöt. Kuntalaisista ensisijaisena ryhmänä ovat alueen yli 15-vuotiaat sähköisistä palveluista kiinnostuneet asukkaat. Nuoret kuuluvat kohderyhmään ensisijaisesti opastajaroolissa nettikummeina ja aikuis- sekä senioriväestö koulutettavien roolissa. Nuorten osalta on merkittävää huomioida, että ammatillinen toisen asteen koulutus samoin kuin ammattikorkeakouluopetus toteutetaan yhä useammin monimuoto-opetuksena ja myös eLukiotoiminta on yleistymässä alueella merkittävästi. Tätä kautta hankkeen kohderyhmään kuuluvat merkittävässä määrin myös nuoret ja nuoret aikuiset, jotka asuvat maaseudulla ja opiskelevat etänä. Hankkeessa on seuraavat tavoitteet: 1) kootaan alueen asukkaista nettikummi-ryhmiä ja aktivoidaan nuoria yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan sekä luodaan nettikummitoiminnan malli ja 2) parannetaan sähköisten palveluiden käyttöönottoa tarjoamalla kuntalaisille räätälöityjä koulutuksia, joiden aiheena ovat sähköiset palvelut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16613

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

14.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner