Hanke
Utvecklingsprojekt - 16613

Kuidut Käyttöön

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

31.12.2015 - 14.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kuidut käyttöön -hankkeella pyritään edistämään sähköisten palveluiden käyttöönottoa kyläläisten ja yhteisöjen parissa Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella sekä osassa Haapavettä. Suuri joukko maaseudun ihmisiä ei vielä tunne sähköisten palveluiden mahdollisuuksia ja niiden käyttö koetaan vieraana ja vaikeana. Toisaalta monet alueen nuoret liikkuvat luontevasti sähköisessä maailmassa, joten heidän osaamistaan tulee hyödyntää lähipiirinsä ohjaamisessa. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Siikalatvan, Pyhännän ja Haapaveden asukkaat, joilla on puutteita sähköisten palveluiden hyödyntämisessä sekä yhteisöt. Kuntalaisista ensisijaisena ryhmänä ovat alueen yli 15-vuotiaat sähköisistä palveluista kiinnostuneet asukkaat. Nuoret kuuluvat kohderyhmään ensisijaisesti opastajaroolissa nettikummeina ja aikuis- sekä senioriväestö koulutettavien roolissa. Nuorten osalta on merkittävää huomioida, että ammatillinen toisen asteen koulutus samoin kuin ammattikorkeakouluopetus toteutetaan yhä useammin monimuoto-opetuksena ja myös eLukiotoiminta on yleistymässä alueella merkittävästi. Tätä kautta hankkeen kohderyhmään kuuluvat merkittävässä määrin myös nuoret ja nuoret aikuiset, jotka asuvat maaseudulla ja opiskelevat etänä. Hankkeessa on seuraavat tavoitteet: 1) kootaan alueen asukkaista nettikummi-ryhmiä ja aktivoidaan nuoria yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan sekä luodaan nettikummitoiminnan malli ja 2) parannetaan sähköisten palveluiden käyttöönottoa tarjoamalla kuntalaisille räätälöityjä koulutuksia, joiden aiheena ovat sähköiset palvelut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16613

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

14.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik
digitalisering
nya tjänster
ungdomar
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt