Projekt
Utvecklingsprojekt - 12314

Kuitu käyttöön – Valokuituverkon palveluiden hyödyntämisen kehittämishanke.

PSSV Palvelut Oy

01.12.2015 - 17.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Satakuntaan ja sen lähikuntiin on viimeisten noin kuuden vuoden ajan rakennettu määrätietoisesti ja voimallisesti kattavaa valokuituverkkoa. Verkkoa ovat rakentaneet kuntaomisteiset yhtiöt Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy ja Suupohjan Seutuverkko Oy. Yhtiöiden tavoitteena on ollut saada näiden alueiden kaikille asukkaille, yhteisöille ja yrityksille tasapuolinen mahdollisuus hyviin, tulevaisuuden tarpeet täyttäviin tietoliikenneyhteyksiin. Tällä hetkellä rakennettuja tai rakentamisohjelmassa olevia valokuituliittymiä on tämän hankkeen kohdekuntien alueella Pohjois-Satakunnan Seutuverkolla n. 2500 kpl ja Suupohjan Seutuverkolla n. 1000 kpl. Valokuituverkkojen valmistuttua on osoittautunut, että loppukäyttäjillä on eriasteisesti epätietoisuutta siitä, mihin kaikkeen tehokasta valokuituliittymää voisi hyödyntää ja mitkä olisivat parhaat hyödyntämistavat. Valokuituverkkojen mahdollisuuksista, ominaisuuksista, käytettävissä olevista sovelluksista ja palveluista tulisi jakaa laajasti tietoa sekä liittymän jo ottaneille että sitä harkiseville. Hankkeen toimenpiteinä 1) järjestetään erilaisille kohderyhmille (nuoret, työikäiset, seniorit, yritykset, eri toimialojen yritykset, yhdistykset) infotilaisuuksia valokuituliittymän hyödyntämisestä, 2) neuvotaan liittymän hyödyntämisen mahdollisuuksista myös sähköisissä kanavissa ja myös asiakaskohtaisesti, 3) tuotetaan lyhyt sähköinen ja painettu opas verkon hyödyntämisen mahdollisuuksista kohdekuntien alueella, 4) yhteistyössä SAMK:n hyvinvointiteknologian yksikön ja tai TTY:n kanssa tuotetaan verkkoon joko demonstaatioesitys tai pilottipalvelu, joka hyödyntää valokuitua esim. terveydenhuollon tai vapaa-ajanpalveluiden toimialueella ja 5) järjestetään erilaisin kokoonpanoin lyhyitä työpajoja/ideariihiä uusien verkon hyödyntämisen ideoiden löytämiseksi. Hankkeen tavoitteena on osaamisen ja tiedon lisääntyminen edellä mainituilla eri kohderyhmillä valokuituverkon hyödyntämisestä ja osin yleisemminkin digitaidoista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12314

Startdatum

01.12.2015

Slutdatum

17.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner