Projekt
Utvecklingsprojekt - 170231

Kuitua Lappeenrannan kyliin

Lappeenrannan kaupunki

30.06.2021 - 23.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lappeenrannan kaupungin hankealueen valokuituverkon suunnittelu käsittää kaupungin EU:n maaseuturahaston tukikelpoiset alueet. Hankealueella on kaikkiaan 7789 kotitaloutta, 682 yrityskiinteistöä ja 2294 vapaa-ajan asuntoa. Mahdollisten liittyjien kokonaismäärä on 10764. Lähde on Keycom suunnittelujärjestelmän maanmittauslaitoksen tiedot. Hanke-alueella on lukuisia erikokoisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimipisteitä. Hankealueen valokuituverkolla varmistetaan alueen maaseudun tasavertainen kehittyminen tietoliikenneyhteyksissä kaupungin keskustoihin nähden. Langattomilla yhteyksillä ei pystytä nyt eikä tulevaisuudessa varmistamaan vastaavia tietoliikenneyhteyk-siä kuin valokuituyhteyksillä. Valokuituverkko tuo uudet mahdollisuudet kaupungin maaseutualueelle ja se on suuri edistysaskel niin maaseutualueen elinkeinoelämän kuin asumi-sen kehittämisessä. Verkon kautta saadaan hankealueelle nopeat ja virheettömät tietoliikenneyhteydet nykyaikaiseen viestintään, viihdepalveluihin, sotepalveluiden perustaksi sekä muihin sähköisiin palveluihin, joiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Viranomaisten verkkopalvelut siirtyvät ja ovat jo osin siirtyneet verkkoon tavoiteltaessa syvällistä ja laaja-alaista digitalisaatiota. Näiden palveluiden perusvaatimus on tiedonsiirtoyhteyden luotettavuus (häiriöttömyys), riittävän lyhyt vasteaika ja riittävä nopeus/kapasiteetti. Laajakaista mahdollistaa asumisen, työnteon, digitaalisten palvelujen käytön ja muun asioinnin maaseudulta käsin vähentäen liikkumistarvetta. Suunnitelmaa tarvitaan myös kaupungin oman päätöksenteon tueksi. Valokuituverkolla turvataan myös yhteydet nykyisille ja uusille 5G tukiasemille sekä viranomaisverkon valokuituyhteyksille. Lisäksi luodaan 6G palveluiden valmius valokuituverkkoon liittyjille. Rakentamissuunnitelman perustalta voidaan käynnistää rakentamiseen liittyvien rahoitusten (mm. EU elpymisrahoitusta) hakeminen sekä varsinainen investointivaihe.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

170231

Startdatum

30.06.2021

Slutdatum

23.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner