Hanke
Utvecklingsprojekt - 49047

Kulota

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2017 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Metsänuudistamismäärät kulottamalla ovat romahtaneet 2000 -luvulla maassamme. Kulota -hankkeen tavoitteena on kääntää kulotusmäärät kasvuun Etelä-Pohjanmaalla tiedotuksen keinoin maanomistajia aktivoimalla ja kulotusosaamista lisäämällä. Kulotuksella on kiistatta useita positiivisia vaikutuksia metsätalouteen ja metsäluonnon monimuotoisuuteen. Kulotus helpottaa metsänviljelytyötä, parantaa maan lämpö- ja ravinneolosuhteita sekä maaperän emäksisyyttä, edistää metsän terveyttä, varmistaa uuden puusukupolven kasvun ja lisää metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille. Kulotus myös monipuolistaa metsäalan yritystoimintaa ja antaa liiketoimintamahdollisuuksia mm. metsäpalveluyrittäjille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49047

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
hållbar användning av skog
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt