Projekt
Utvecklingsprojekt - 49047

Kulota

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2017 - 11.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsänuudistamismäärät kulottamalla ovat romahtaneet 2000 -luvulla maassamme. Kulota -hankkeen tavoitteena on kääntää kulotusmäärät kasvuun Etelä-Pohjanmaalla tiedotuksen keinoin maanomistajia aktivoimalla ja kulotusosaamista lisäämällä. Kulotuksella on kiistatta useita positiivisia vaikutuksia metsätalouteen ja metsäluonnon monimuotoisuuteen. Kulotus helpottaa metsänviljelytyötä, parantaa maan lämpö- ja ravinneolosuhteita sekä maaperän emäksisyyttä, edistää metsän terveyttä, varmistaa uuden puusukupolven kasvun ja lisää metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille. Kulotus myös monipuolistaa metsäalan yritystoimintaa ja antaa liiketoimintamahdollisuuksia mm. metsäpalveluyrittäjille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49047

Startdatum

31.12.2017

Slutdatum

11.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner