Hanke
Utvecklingsprojekt - 28524

Kultainen Pohjoinen

Sodankylän kunta

01.06.2016 - 24.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Sodankylän kunnan pohjoisosaan tarvitaan toimiva ja taloudellinen yhteistyömalli/organisaatio, joka huolehtii jatkossa yrittäjien ja yhteisöjen verkostoitumisesta, yhteistyöstä, edunvalvonnasta, yhteisistä markkinointitoimenpiteistä, alueen tunnettuuden, näkyvyyden ja saavuttavuuden lisäämisestä, tapahtumien koordinoinnista,uusien tapahtumien ja palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimii linkkinä alueella ja alueelle eri organisaatioiden välille. Hankkeen aikana selvitetään alueen toimijoiden kesken asiantuntijoiden avulla työpajoissa ja opintomatkalla organisaatiomallille toimiva toimintatapa. Hanke on kaikille alueen toimijoille avoin. Hanke tiivistää yrittäjien ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on organisaatiomallin selvittäminen ja organisaation luominen yrittäjien toimesta. Pitkän aikavälin tavoitteena on alueen tunnettuuden kasvaminen,asiakasmäärien lisääntyminen ja viipymän pidentyminen sekä uusien palveluiden ja tapahtumien luominen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28524

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt