Hanke
Utvecklingsprojekt - 8828

Kulttuuri kylässä

Sisä-Savon Sävelet ry

29.10.2015 - 08.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kulttuuri kylässä -hanke on laaja-alainen ja poikkitaiteellinen kulttuurihanke, jonka hallinnoijana on Sisä-Savon Sävelet ry. Hankkeen tarkoitus on tuoda kulttuuria jokaisen ihmisen saataville ja antaa jokaiselle mahdollisuus nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä omalla paikkakunnalla. Hankkeen tavoitteena on piloitoida kulttuuripalveluja ja -elämyksiä, joita voidaan toteuttaa helposti eri-ikäisten kanssa ja erityisesti kuntakeskusten ulkopuolella Sisä-Savon (Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja Konneveden kunnan alueella. Kulttuuria pyritään viemään lähelle kaikenlaisia ihmisiä ja ehkä sitä kautta tavoittaa erityisesti myös sellaisia ihmisiä, joita kulttuurielämykset eivät ole vielä tavoittaneet aiemmilla toimintatavoilla. Hankkeen avulla halutaan myös monipuolistaa jo kulttuuripalveluja aiemmin käyttäneiden ihmisten kokemusmaailmaa laajemmin. Hankkeen yksi tavoite on lisäksi lasten ja eritysesti alueella asuvien nuorten saaminen osalliseksi kulttuuritoimintoja. Hankkeen aikana toteuttavia kulttuuritoimintoja ovat esimerkiksi erilaiset poikkitaiteelliset esitykset, lyhytkurssit ja yhteislaulutilaisuudet. Nämä toiminnot toteutetaan pääosin hankkeeseen sitoutuneiden ja alueella asuvien ammattitaiteilijoiden sekä ammattimaisesti toimivien harrastajien voimin. Hankkeeseen palkataan osa-aikaiset projektipäällikkö ja hankesihteeri, jotka toimivat myös taiteilijoina hankkeessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8828

Aloituspäivämäärä

29.10.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt