Projekt
Utvecklingsprojekt - 91054

Kulttuuria ja hyvinvointia luonnossa

Atelier Gragra

04.02.2019 - 22.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pyhtäällä toimivat yritykset Atelier GraGra (sivutoiminimet Suomen Perinnemestari ja Kiviniemen kartano), La Monstra (brändi Kyläpuoti Helmi) ja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot kehittävät toimintaansa tuottamalla uusia hyvinvointiin, kulttuuriin ja asumiseen liittyviä palveluja, joissa painotetaan osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä luonnon ja maaseutumaisen ympäristön merkitystä. Palveluilla halutaan tuottaa mielenkiintoisia, helposti osallistuttavia tilaisuuksia, tapahtumia, kursseja ja kokemuksia todellisessa maailmassa vastapainoksi digitaalisen viihteelle ja tarjonnalle. Hankkeessa Kulttuuria ja hyvinvointia luonnossa haetaan uusia viestintä- ja markkinointimalleja, jotka tavoittavat tehokkaasti tavalliset eri-ikäiset ihmiset ja perheet sekä lähiympäristössä maaseudulla että kaupungeissa mutta myös valtakunnallisesti (Perinnemestari) ja kansainvälisesti (Kyläpuoti Helmi). Erityisesti pyritään tavoittamaan ne ihmiset, jotka eivät oma-aloitteisesti ole aktiivisia ja osallistuvia, ja tuomaan heille uusia ideoita ja vaihtoehtoja. Yritysryhmä tilaa tarpeisiinsa räätälöityä koulutusta, joissa asiantuntijaluennoilla ja workshopeilla perehdytään palvelujen myyntiin, tilaamiseen ja asiakasviestintään sähköisissä kanavissa sekä erilaisiin alustoihin, verkostoihin ja työvälineisiin. Syvennetään tietoja sosiaalisen median työkaluista sekä haetaan toimivia ansaintamalleja ja kustannustehokkaita käytäntöjä palvelujen markkinoinnissa. Hankkeen yhteydessä myös kehitetään ja pilotoidaan palvelutuotteita; näin testataan opittuja taitoja käytännössä ja saadaan runsaasti vertailumateriaalia. Toimivat viestintä- ja markkinointimallit otetaan käyttöön. Tavoitteena on, että kolmen yrityksen monipuolinen, näkyvä palvelutarjonta nostaa Pyhtään imagoa elinvoimaisena asuinalueena, mikä vastavuoroisesti edistää yritystoimintaamme.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

91054

Startdatum

04.02.2019

Slutdatum

22.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner