Hanke
Utvecklingsprojekt - 141049

Kulttuurikierros Huittisiin

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2021 - 17.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kulttuurikierros Huittisiin -hankkeen tavoitteina on parantaa Huittisten elinvoimaa ja erityisesti elävöittää sen keskusta-aluetta ja kivijalkakauppaa, kulttuurialan osaamista ja uutta AR-teknologiaa hyödyntämällä. Suurta yleisöä kiinnostavalla tavalla tuodaan esille paikkakunnan hienoa historiaa ja monipuolisuutta. Ihmisten jalkautuminen Huittisiin lisääntyy. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä matkailua, elävöittää kulttuurialaa ja sen toimijoita, sekä piristää kaupunkikuvaa. Hanke tuottaa kaivattua ”positiivista pöhinää” hulluudestaan tunnettuun kaupunkiin. Tämä hanke edesauttaa myös lasten historiantuntemuksen lisäämistä ja tarjoaa kouluille mahdollisuuden uudenlaisen oppimiskokemuksen luomiseen. Hanke tarjoaa mahdollisuuden matalalla kynnyksellä parantaa kulttuurintuntemusta ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kulttuurikierros Huittisiin -hankkeessa rakennetaan alueelle omilla jaloillaan seisovia kehystettyjä herätetauluja. Huittisten alueen mielenkiintoista historiaa tuodaan kohderyhmälle esille AR- eli lisätyn todellisuuden -teknologian avulla. Yhteistyöllä mm. kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden, paikallisten historiatietäjien sekä teknologiaosaajien tuotetaan herätetauluihin paikallisia ja matkailijoita kiinnostavaa lisätyn todellisuuden sisältöä. Historia herää eloon mielenkiintoisella ja mieliinjäävällä tavalla käyttäjän mobiililaitteessa. Hankkeen pääasiallinen toiminta-alue on Huittisissa. Hankkeen monistaminen myös muille lähipaikkakunnille on alustavasti suunniteltu. Hankkeen tiedottamisen pääkanavat ovat paikallismediat, sosiaalisen median ja Satakunnan ammattikorkeakoulun viestintäkanavat. Hankkeen toteutusaika on 1.4.-31.12.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

141049

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
digitalisering
innovation/försök
kultur
nya tjänster
sociala medier
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt